Prevenció de la violència masclista

En data 21 de gener de 2011, el president del Consell Comarcal va dictar el Decret núm. 7/2011, pel qual s’aprovava el Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Vallès Oriental. Aquest Pla té vigència del 2010 al 2014. Els municipis adherits al Pla són: Bigues i Riells, la Roca del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Sta. Maria de Martorelles, Vallromanes i Cardedeu.

TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

És una modalitat de servei que ofereix atenció immediata i a distància a les dones víctimes de violència que tinguin una ordre de protecció. Mitjançant l’ús de tecnologies de la comunicació telefònica i de telelocalització, permet mobilitzar els recursos necessaris (seguretat, salut i suport psicosocial) per garantir la seguretat de les dones les 24 hores, els 365 dies de l any.

Per accedir a aquest servei és requisit imprescindible que la víctima s’adreci als serveis socials bàsics. Els professionals valoraran la idoneïtat o no d’aquest servei per a la persona demandant del recurs.

ACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONES
ACOLLIMENT EN CASOS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Les dones víctimes de violència masclista, amb fills o sense, poden accedir a un servei d’acolliment d’urgència amb la finalitat de disposar d’un espai adequat amb professionals que les acullin i les atenguin.

Per accedir a aquest servei és requisit imprescindible que la dona s’adreci als serveis socials bàsics. Els professionals valoraran la idoneïtat o no d’aquest servei per a la persona demandant del recurs.

Darrera actualització: 23.07.2020 | 10:25
Darrera actualització: 23.07.2020 | 10:25