Teleassistència mòbil per a dones víctimes de violència masclista

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
El Consell de Ministres va aprovar, el 7 de maig de 2004, un pla de mesures urgents per a la prevenció d’aquest tipus de violència. Es va encarregar a l’IMSERSO la cobertura del servei de teleassistència mòbil a les víctimes de violència de gènere.

És una modalitat de servei que ofereix atenció immediata i a distància a les dones víctimes de violència que tinguin una ordre de protecció. Mitjançant l’ús de tecnologies de la comunicació telefònica i de telelocalització, permet mobilitzat els recursos necessaris (seguretat, salut i suport psicològic) per garantir la seguretat de les dones les 24 hores, els 365 dies de l’any.

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, publicada al DOGC el 2 de maig de 2008, defineix el concepte de violència masclista com “les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones”.

L’article 7 d’aquesta Llei especifica que els poders públics han de seguir criteris d’actuació, entre d’altres: el foment dels instruments de col•laboració i cooperació entre les distintes administracions públiques per a totes les polítiques públiques d’eradicació de la violència masclista i, en especial, el disseny, el seguiment i l’avaluació de les mesures i dels recursos que s’han d’aplicar.

OBJECTIU:

  • Garantir una atenció immediata i adequada davant de situacions d’emergència.
  • Proporcionar seguretat i tranquil·litat a la dona usuària del servei i als familiars que en depenen.
  • Potenciar l’autoestima i la qualitat de vida de les usuàries del servei.
  • Ajudar a disminuir la sobrecàrrega que pateixen les dones en aquesta situació.


ADREÇAT A:
Les dones víctimes de violència de gènere que tinguin una ordre de protecció

Darrera actualització: 30.05.2013 | 11:53
Darrera actualització: 30.05.2013 | 11:53