Nova convocatòria d’Ajuts de Menjador curs 2020-2021

         

                 

 

S’atorgaran ajuts del 50% al 100% del cost de menjador d’acord amb els ingressos de la unitat familiar, criteris socials i familiars. L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació(6,33€/dia per aquest curs 2020-2021).    

El percentatge del 50% d’ajut garantit, pot incrementar-se fins a un 70% condicionat a la disponibilitat pressupostària del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió de l’ajut.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud al seu ajuntament de referencia en el termini i condicions establertes. Es preveu la possibilitat d’admetre sol·licituds sobrevingudes un cop finalitzat el termini de presentació. 

El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de menjador per part dels municipis al Consell Comarcal s’iniciaria des del dia següent a la publicació de la seva convocatòria al DOGC fins el 24 de juliol de 2020. Els ajuntaments de la comarca hauran de registrar les sol·licituds a través del sistema de gestió informàtica exprés per a la gestió dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Per poder consultar l’estat de l’ajut i/o realitzar qualsevol altra gestió en relació als ajuts els interessats s’hauran de posar en contacte amb el seu ajuntament de referència on van tramitar la sol·licitud.

Per a qualsevol altra qüestió es poden posar en contacte amb el Consell Comarcal per mitjà del correu electrònic:

ajutsdemenjador@vallesoriental.cat

Darrera actualització: 07.07.2020 | 13:38
Darrera actualització: 07.07.2020 | 13:38