Punt de trobada

Punt de trobada

OBJECTIU:
Oferir un espai neutral confortable on sigui possible:

Lliurar i retornar els fills entre els pares que tenen dificultats per complir el règim de visites.

Revisar i modificar les actituds envers els aspectes relacionats amb la cura dels fills.
Reduir el nombre de denúncies per incompliment del règim de visites.
Millorar la forma en què els fills poden compartir el temps amb el progenitor no custodi.

Informar l’autoritat judicial, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i l’EAIA del desenvolupament de les trobades i dels intercanvis.

DESTINATARIS
Famílies a les quals el jutge o jutgessa ha ordenat que utilitzin el servei per lliurar i retornar el menor o fer les visites del progenitor no custodi.
Famílies de nens tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

CIRCUIT D’ACCÉS
Sol·licitud als Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers, quan la demanda provingui dels jutjats de Granollers, ja sigui directament o a través dels serveis socials dels municipis del partit judicial de Granollers.

Sol·licitud als Serveis Socials de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, quan la demanda provingui dels jutjats de Mollet del Vallès, ja sigui directament o a través dels serveis socials dels municipis del partit judicial de Mollet del Vallès.

Quan la demanda provingui de l’EAIA, l’adreçarà als serveis socials de l’Ajuntament de Granollers o de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en funció del partit judicial del municipi de residència del pare o de la mare que sigui més beneficiós per al menor.

Darrera actualització: 10.04.2014 | 06:07
Darrera actualització: 10.04.2014 | 06:07