Microcrèdits autònoms i microempreses

✅ Qui es pot presentar i condicions del prèstec

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros, finançament màxim fins al 100%, tipus fix del 5,9 sense garantia real, termini amortització 6 anys, carència 6 mesos i fins al 20% del crèdit es pot destinar a circulant. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat del Consell Comarcal.

A més, en el context de la crisis sanitària, MicroBank també posa a disposició una nova línia de finançament destinada a autònoms i microempreses amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19. Aquesta línia compta amb el suport del Fons Europeu d’Inversions.

Les condicions d’aquesta addenda són en operacions fins el 30 de juny de 2021, interès fix 3,9, carència d'un any, durada 6 anys i fins al 100% del crèdit es pot destinar a circulant.

✅ Quina documentació es necessita? 

Enllaç a documentació

✅ A on? 

Telemàtic

Presencial (amb cita prèvia)

✅ Hi ha termini?

Condicions Covid-19 fins al 30/6/2021

Conveni  genèric  fins a 31/12/2021

✅ Contactes per dubtes

📧microcredits@vallesoriental.cat

☎ 938600700

 

Formulari contacte microcrèdits

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Dono el meu consentiment perquè aquestes dades siguin incloses en un fitxer propietat del Consell Comarcal i declaro haver estar informat sobre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podent exercir-los a travé d'instància genèrica.

Podeu contactar amb la delegada de protecció de dades a través del correu dpd@vallesoriental.cat

Darrera actualització: 23.09.2021 | 13:37
Darrera actualització: 23.09.2021 | 13:37