Productes de la terra

Foment del sector agroalimentari

El Consell Comarcal, i gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, impulsem diferents projectes destinats a potenciar el desenvolupament econòmic i l’ocupació en el sector agroalimentari, a través de la Xarxa de Productes de la terra.. 

Amb aquest objectiu donem suport amb diversos projectes a la iniciativa privada relacionada amb la producció agroalimentària local i dinamitzem activitats de promoció del producte local de qualitat.

Les principals accions són:

- Promocionar i donar suport al sector de l’artesania alimentària.
- Millorar la promoció i venda dels productes agroalimentaris
- Realitzar accions formatives dirigides als productors i elaboradors per millorar el sector agroalimentari.
- Promoure els circuits curts de comercialització i la venda directa dels productes de proximitat.
- Mantenir un cens actualitzat de les empreses del sector agroalimentari de la comarca.
- Promoure la cooperació entre les empreses del sector agroalimentari
- Promoure la recuperació de productes autòctons de molta qualitat
- Promoure punts de trobada i reflexió per als diferents col•lectius de productors, el sector de la restauració i turisme, el sector educatiu i altres actors implicats en la cadena agroalimentària.

- Servei d'assessorament a empreses del sector.

Les accions estan destinades als productors del territori, consumidors i restauradors.

Pots contactar amb nosaltres a través del correu productesterra@vallesoriental.cato al telèfon 938600700

Ens podeu seguir als asegüents canals específics: