Treball i Formació

El programa Treball i Formació és una mesura del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per afavorir la incorporació al mercat de treball a certs col·lectius, com ara persones aturades de llarga durada. Aquest programa es desenvolupa a través de les administracions locals. Aporta experiència laboral i accions formatives per a les persones participants.

Al Consell Comarcal aquest programa es realitza des de l’any 2013 en col·laboració amb els ajuntaments i entitats públiques de la comarca del Vallès Oriental. És en aquestes entitats que les persones contractades desenvolupen les seves funcions laborals.

El programa es realitza mitjançant la contractació de persones que estan a l’atur, per una durada de 6 o 12 mesos, i oferint formació dintre de l’horari i el termini del contracte de treball.

Convocatòria extraordinària 2020 per fer front a la COVID 19:

Durada dels contractes: 9 mesos

Participants línia COVID: 9

Participants línia PANP COVID: 6

Total participants: 15

Subvenció línia COVID: 130.658,13 €

Subvenció línia PANP COVID: 87.105,42 €

Total subvenció convocatòria extraordinària: 217.763,55 €

Inici dels contractes: 17 de novembre a 1 de desembre de 2020

Fi del programa: 10 de setembre de 2021

Persones destinatàries:

Línia COVID: les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs.

Línia PANP-COVID: les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts.

Projectes que es realitzen en el marc del programa:

Capacitació telemàtica dels ciutadans:

 • Formar a la ciutadania per a saber fer les seves gestions telemàticament de manera autònoma.
 • 1 lloc de treball

Endavant:

 • Acompanyament psicològic, especialment a persones afectades per la COVID 19
 • 1 lloc de treball

Estudiem des de casa:

 • Oferir suport telemàtic en les tasques educatives a estudiants i les seves famílies
 • 2 llocs de treball

Matemàtics:

 • Disposar de dades per poder fer una anàlisi o estudi de l’evolució de les demandes de serveis per part de la ciutadania.
 • 1 lloc de treball

Potenciem el civisme:

 • Reforçar l’atenció a la ciutadania als serveis públics, així com donar suport als serveis administratius municipals per gestionar el volum de feina generat arran de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19.
 • 8 llocs de treball

Treballadors socials:

 • Reforçar l’equip de Serveis Socials per tal de de donar resposta de manera eficient i garantir els drets de les persones de col·lectius més vulnerables.
 • 2 llocs de treball

Activitats formatives:

S’ha apostat per oferir formació transversal, aplicable a qualsevol àmbit i lloc de treball. L’objectiu és desenvolupar habilitats i competències per al mercat laboral. Es dedicaran 60 hores, tal com ho preveu la convocatòria, dins de l’horari laboral a les següents accions formatives:

 • Intel·ligència emocional
 • Habilitats de comunicació

Convocatòria 2020, línia DONA:

Durada dels contractes: 12 mesos

Participants: 9

Subvenció: 174.210,84 €

Inici dels contractes: 9 de febrer de 2021

Fi del programa: 28 de febrer de 2022

Persones destinatàries:

Poden participar les dones que es trobin en una de les situacions següents:

 • Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades, víctimes de violència de gènere.
 • Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys.

Projectes que es realitzen en el marc del programa:

Administració electrònica i gestió de la informació:

 • Afavorir la modernització administrativa, oferint als municipis de la comarca el suport en aquest procés a través de les treballadores del Programa.
 • 2 llocs de treball

Campanyes d’inventari de bens públics i conscienciació ciutadana

 • Promoure la convivència, així com el reforçament de les xarxes tant associatives com productives, a través de l’actualització de les dades i la difusió d’actituds cíviques.
 • 2 llocs de treball

Fem lluir el Vallès Oriental!

 • Promoure l’accessibilitat i conservació dels espais públics.
 • 3 llocs de treball

Servei temporal de suport a les llars

 • Oferir a les llars en les que es detecten necessitats especials d’atenció, sigui per dependència o per situació de risc social, actuacions puntuals d’atenció a la llar, d’acompanyament i neteja.
 • 2 llocs de treball

Activitats formatives:

S’ha apostat per oferir formació transversal, aplicable a qualsevol àmbit i lloc de treball. L’objectiu és desenvolupar habilitats i competències per al mercat laboral. Es dedicaran 80 hores, tal com ho preveu la convocatòria, dins de l’horari laboral a les següents accions formatives:

 • Intel·ligència emocional
 • Habilitats de comunicació
 • Igualtat i no discriminació a l’entorn laboral

 

Darrera actualització: 13.07.2021 | 10:22
Darrera actualització: 13.07.2021 | 10:22