Servei Comarcal de Salut Pública

Servei que presta el Consell Comarcal als ajuntaments mitjançant un conveni de col·laboració.

Trets fonamentals que defineixen el Servei comarcal de Salut Pública:

  • vocació de servei públic
  • cooperació i excel·lència
  • visió integral de la salut (protecció prevenció, promoció i vigilància)
  • establiment d’un equip especialitzat multidisciplinar i plurifuncional (amb perfils tecnicocientífics, jurídics i administratius)
  • estudi de necessitats, planificació i execució concertada cas a cas amb l’ajuntament, estandardització de criteris,  coordinació, seguiment, avaluació i millora continuada, optimització i eficiència basada en l’equip del servei  i en el treball flexible.

PRESENTACIÓ SERVEI SALUT PÚBLICA AJUNTAMENTS

Ajuntaments als quals prestem servei: Caldes de Montbui, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

Darrera actualització: 17.03.2021 | 12:47
Darrera actualització: 17.03.2021 | 12:47