Dades d'EROs: expedients DESEMBRE de 2021

Divendres, 21 de gener de 2022 a les 13:00

Nota d’activitat econòmica: Estadística de regulació d'ocupació

DESEMBRE de 2021 i acumulat durant l'any

El darrer mes de l’any, desembre, va registrar a la nostra comarca 7 expedients de regulació comunicats i no desistits, que van afectar a 485 persones, una xifra superior a la registrada el mes anterior. Tots set expedients registrats van ser per suspensió de contracte. Les dades acumulades de tot l’any indiquen que el 2021 ha tancat al Vallès Oriental amb un registre total de  246 expedients, amb una afectació a 4.393persones. En el 63% dels casos es tracta d’ERO per suspensió de contracte.

Respecte a l’any 2020 les xifres mostren clarament la reducció de la xifra d’expedients de regulació, tot i que és una comparativa difícil de fer, ja que inicialment els expedients de regulació que es van aplicar van ser expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), com a mecanisme de flexibilització del mercat de treball, amb l’objectiu de reduir el gran impacte en el mercat de treball que va originar la pandèmia[1]. Així, entre gener i desembre de 2020 hi van haver 6.062 que van afectar 49.513 treballadors, concentrant-se la major part d’expedients en el segon i tercer trimestre de l’any, els mesos més forts dels primers impactes de la pandèmia al teixit econòmic.  Les dades actuals indiquen com la millora del context epidemiològic i econòmic, molt vinculat a l’avanç de la vacunació, ha facilitat la recuperació de la majoria d’expedients de regulació  temporals.

Si analitzem les dades de l’any 2021 comparant-les amb les comarques veïnes, observem com les dades de l’any 2021 indiquen que el Vallès Oriental ha estat la comarca amb menor nombre d’EROs, i es situa en el darrer lloc dins del conjunt de les 5 comarques metropolitanes (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental).

 A la imatge adjunta es pot veure el resum de les principals dades d’EROs acumulats durant l’any 2021 i l’afectació sobre  les principals activitats econòmiques.  Observem com els sectors més afectats han estat la indústria manufacturera, el comerç a l’engròs i al detall i l’hostaleria (aquestes 3 activitats soles ja han suposat el 80% del total dels EROs registrats a la comarca). La resta d’activitats econòmiques més afectades per expedients de regulació són les vinculades als serveis a les persones, com ara les activitats artístiques i d’entreteniment, serveis administratius o sectors d’activitat vinculats a l’Educació. El sector de la construcció és un sector que ha suportat prou bé l’impacte de la pandèmia, registrant poc més d’un 1,5% dels expedients de regulació.

 

[1] *recordem que des del mes de setembre de 2020,  l’Observatori del Treball i Model Productiu  publica dades dels Expedients de Regulació d’Ocupació (EROS). Dins d’aquests expedients distingim:

• Extinció del contracte: Acomiadament de les persones contractades afectades pel procediment d’expedient de regulació d’ocupació.

 • Reducció temporal de jornada

• Suspensió del contracte

De fet, aquestes darreres 2 mesures són les que es poden assimilar a un ERTO, tal i com està contemplat a l’Article 47 de la Llei de l’Estatut dels treballadors “Suspensió del contracte o reducció de jornada por causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major”.

 

 

Darrera actualització: 21.01.2022 | 13:44