Nota Informativa: Població d'origen estranger al Vallès Oriental. 2022

Dimarts, 28 de febrer de 2023

Al Vallès Oriental el creixement de la població estrangera segons les darreres xifres oficials, ha sigut molt moderat, només de 81 persones (és a dir, un increment del 0,2%) molt més reduït que en anys anteriors. Actualment la població d'origen estranger a la comarca representa el 9,4% del total de la seva població i suposa el percentatge més baix dins del conjunt català.

 

El dinamisme demogràfic del Vallès Oriental que vam veure quan analitzàvem les primeres dades del Padró d'Habitants 2022 es manté en relació a la població resident d’origen estranger, tot i que augmenta lleugerament aquest darrer any:  la població estrangera resident al Vallès Oriental és de 39.392 persones a 1 de gener del 2022, xifra que representa, com dèiem, el 9,43% de la població de la comarca, percentatge inferior al de Catalunya (16,32%) i al de l’àmbit metropolità (15,83%). El nombre d’estrangers ha crescut al voltant del 0,2% a la comarca, en concret, durant 2022 resideixen 81 estrangers més. Al conjunt metropolità i català el creixement ha estat de l'1,7%.

Cal tenir en compte que  la presència d’estrangers està molt relacionada amb la grandària dels municipis, de fet pràcticament el 50% de la població d’origen estranger es concentra en els municipis catalans de major grandària, destacant especialment Barcelona i la resta de capitals de demarcació.

A la Nota adjunta podreu veure el detall de les dades als municipis de la comarca així com les principals característiques de la població estrangera resident (edat, sexe i distribució territorial)

 

Darrera actualització: 7.03.2023 | 15:22