Programa de suport als serveis socials

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Sílvia Pérez Corts

Persones de contacte: Anna Ramoneda Sarrà/Anna Batlles/ Núria Planas

Objecte:

Promoure línies de treball comunes d’àmbit comarcal consensuades amb polítics/es i tècnics/es municipals.

Funcions:

  • Impulsar el treball comarcal per portar a terme les línies consensuades.
  • Cercar recursos per a la realització de projectes comuns.
  • Promoure la coordinació entre els diferents serveis.
  • Donar suport als tècnics de serveis socials municipals.
  • Potenciar l’ús de noves tecnologies.
  • Descentralitzar la formació per apropar-la als tècnics, amb l’objectiu de facilitar que hi participin i de canalitzar llurs demandes formatives.
  • Executar els projectes consensuats i compartits.
  • Vetllar per l’alineació de les línies de treball comunes d’àmbit comarcal amb el Pla estratègic de Serveis Socials 2021-2024.

Usuaris/àries:

  • Els municipis que formen part  de l’àrea bàsica de serveis socials Resta Vallès Oriental
  • Les dues àrees bàsiques de serveis socials restants de la comarca, en funció del desplegament de cada línia.

 

Darrera actualització: 22.02.2022 | 14:11