Programa de suport als serveis socials

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: 

Núria Carné Navarro

Cap de l’Àrea: 

Sílvia Pérez Corts

Persones de contacte: 

Anna Ramoneda Sarrà

Núria Planas Argemí

Núria Rius Cañas

Objecte:

Promoure línies de treball comunes en l’àmbit dels serveis socials amb els municipis que formen part de l’ABSS resta de municipis del Vallès Oriental i també amb les altres tres ABSS del Vallès Oriental.

Funcions:

 • Impulsar el treball supramunicipal per portar a terme les línies consensuades.
 • Cercar recursos per a la realització de projectes comuns.
 • Promoure la coordinació entre els diferents serveis.
 • Donar suport als tècnics dels SBAS.
 • Vetllar i reforçar l’ús dels sistemes d’informació
 • Potenciar l’ús de noves tecnologies.
 • Descentralitzar la formació per apropar-la als tècnics, amb l’objectiu de facilitar que hi participin i de canalitzar llurs demandes formatives.
 • Executar els projectes supramunicipals consensuats i compartits.
 • Vetllar per l’alineació dels SBAS amb el II Pla estratègic de Serveis Socials 2021-2024.
 • Vetllar per l’alineació dels SBAS amb els objectius, funcions i accions recollides al Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.
 • Vetllar per l’alineació dels SBAS amb el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025.
 • Avançar en la incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible_Agenda 2030 en la implementació de les polítiques socials i d’igualtat

Persones usuàries:

 • Els municipis que formen part  de l’àrea bàsica de serveis socials Resta Vallès Oriental
 • Les tres àrees bàsiques de serveis socials restants de la comarca, en funció del desplegament de cada línia.

 

Darrera actualització: 26.03.2024 | 11:50