Renúncia del Servei d’Ajuda de Domicili amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

Dimecres, 25 de gener de 2023 a les 20:00

Donat compte en el Ple del 25 de gener de 2023.

Acords:

1. Prendre coneixement de l’extinció del conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Montornès del Vallès, estenent llur vigència fins el 31 de gener de 2023, sens perjudici de la liquidació final i les obligacions econòmiques que se’n derivin.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

Entitats:

Darrera actualització: 27.01.2023 | 13:23