Consell consultiu de la gent gran

Objecte:

  • Garantir la participació de les pròpies persones, entitats i associacions que representen les persones grans, amb la finalitat de millorar el benestar integral i la seva qualitat de vida.

Funcions:

  • Participar en la definició de les necessitats comarcals pel que fa a la gent gran.
  • Informar dels projectes comarcals que afectin la gent gran.
  • Elaborar els informes tècnics i els dictàmens no vinculants que li siguin sol·licitats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental
  • Fomentar l’associacionisme i estimular la participació de les persones grans
  • Elevar propostes no vinculants al Consell Comarcal.
  • Proposar estudis, projectes i programes relacionats amb la gent gran

Usuaris:

  • La gent gran, les entitats i associacions en què participen.

Contacte:

Serveis a les persones

93 860 07 06

psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea:

Roser Colomé Soler

 

Cap de l’Àrea:

Silvia Pérez Corts

 

Persona de contacte:

Melisa Troncoso Toro

 

 

Darrera actualització: 16.04.2021 | 09:45