Gestors del programa individual d'atenció a la dependència de suport als serveis socials bàsics

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 1 "Fi de la pobresa", 5 "Igualtat de gènere" i 10 "Reducció de les desigualtats". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: 

Núria Carné Navarro

Cap de l’Àrea: 

Sílvia Pérez Corts

Persona de contacte: 

Núria Rius Cañas

Objecte:

Donar suport i reforçar els serveis bàsics d’atenció social en la gestió i la realització del Pla Individual d’Atenció a les persones, d’ara endavant PIA, amb dret a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

En relació a la gestió dels PIAS,  la Llei 12/2027, d’11 d’octubre, de serveis socials, els serveis socials bàsics tenen les funcions següents:

d) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública.

e) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal quan correspongui.

El desplegament de l’esmentada Llei 39/2006, de 14 de desembre, comporta la intervenció directa dels equips de serveis socials bàsics des de l’inici, en tot el procés d’informació i assessorament fins a l’assignació de recursos i el seguiment posterior.

Funcions:

  • Elaborar els PIA.
  • Realitzar els PIA, incloent els acords inicials i les modificacions.
  • Resoldre dubtes del tràmit PIA a la resta de professionals dels equips bàsics de serveis socials.
  • Resoldre les incidències que sorgeixen del tràmit PIA.
  • Realitzar els seguiments periòdics dels acords PIA segons les directrius de Serveis Territorials de Barcelona en el marc de la Llei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones

Persones usuàries:

Serveis bàsics d’atenció social dels municipis de la comarca que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta de municipis del Vallès Oriental adherits al programa de suport a la gestió del PIA.

 

Darrera actualització: 25.07.2023 | 09:16