Els joves de la comarca comencen a diluir la masculinització i feminització de les ocupacions

Dijous, 31 de maig de 2018 a les 14:00

El col·lectiu femení jove destaca per l’augment en professions més tècniques que en les dones de més edat, com per exemple fisioterapeutes o tècniques i analistes de laboratori en química industrial.

Aquest passat dimecres es va presentar a la seu de la Unió Empresarial Intersectorial (UEI-CERCLEM) l’estudi “Contractes per ocupacions: Una aproximació a la contractació al Vallès Oriental des d’una perspectiva de gènere” realitzat per L’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental.

Aquest estudi s'ha realitzat en el marc de la Taula de Concertació Territorial Vallès Oriental Avança i aporta una nova dimensió a l’anàlisi del mercat de treball. Concretament té com a objectiu analitzar les ocupacions més contractades i la seva tipologia. Com a novetat, aquest any l'estudi fa una aproximació a analitzar les ocupacions des d'una perspectiva de gènere, observant les diferents dinàmiques que es donen en la contractació i en els perfils demandats segons les variables sexe i edat. 

L’estudi pretén ser una eina per facilitar informació als serveis locals d’ocupació, d’orientació laboral, d’empresa i de prospecció, en relació a les ocupacions en què s’han fet més contractacions.

A trets generals, aquest informe alerta que el 88% dels 143.828 contractes generats a la comarca durant el 2018 van ser de caràcter temporal. Pel que fa a les ocupacions més contractades, la que encapçala aquest rànquing és l’ocupació de Peons de les indústries manufactureres. D’altra banda, afegint l’enfocament de gènere, s’evidencia les diferències sectorials de les ocupacions que hi predomina cada sexe. Concretament les dones es concentren en activitats vinculades al sector assistencial i de serveis, i en el cas dels homes es troben en ocupacions del sector industrial i el de la construcció.

Aquesta feminització i masculinització de les ocupacions s’accentua amb l’edat, és a dir, en el col·lectiu de persones majors de 45 anys, aquestes diferències ocupacionals estan més marcades. Tot i així, aquest fet es comença a diluir en el col·lectiu més jove, en el qual les noies treballen en feines de més nivell tècnic que les de més edat i els nois joves formalitzen contractes en els subsectors de la salut i els serveis a les persones.

Consulta l'Estudi.

Consulta la Presentació.

Darrera actualització: 31.05.2018 | 14:18