Participació i Enquestes

Des del Consell Comarcal del Vallès Oriental volem potenciar la ciutadania activa, participativa i crítica. És per això que volem dur a terme accions de participació ciutadana, com ara consultes, enquestes, debats, processos participatius presencials o través de les xarxes socials. En aquesta línia, amb l'intenció de mantenir una millora contínua, volem habilitar un espai per que permeti l’avaluació dels serveis comarcals.

És oportú destacar que la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els usuaris tenen el dret d’ésser consultats periòdicament i de manera regular sobre el seu grau de satisfacció pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades per l’Administració pública.

A continuació trobareu tota la informació sobre les vies obertes de participació ciutadana:

        


Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació (2018-2025)

El Consell Comarcal del Vallès Oriental elabora el Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025) per tal de definir el full de ruta del territori pels propers anys de manera concertada amb agents i ciutadania.

Com la resta del territori, el Vallès Oriental ha hagut de fer front a l’impacte d’una crisi econòmica que ha deixat un panorama nou que requereix de la definició de noves estratègies a curt, mig i llarg termini. És l’hora, per tant, d’engegar un nou procés estratègic per donar respostes als nous reptes econòmics i socials.

En aquest sentit, el Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025) vol ser una eina de dinamització social basada en el consens del tot el territori i en la participació de les administracions, empreses i la ciutadania en favor del desenvolupament econòmic i l’ocupació a la comarca.

Espai de particiapció al Pla Estratègic


Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV)

La Generalitat de Catalunya, amb la la col·laboració dels Consells Comarcals del Vallès Oriental i l'Occidental, impulsa els treballs de redacció del  Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV)  orientat a millorar la mobilitat entre els municipis de les dues comarques.

En el context del Pla Metropolità de Mobilitat, el Pla de Mobilitat dels Vallesos se centra en tres objectius. D’una banda, analitzar la mobilitat i com afecta a les diverses infraestructures ja planificades. En segon lloc, abordar el transvasament global de passatgers i mercaderies: xarxa viaria, xarxa ferroviària, autobusos interurbans, intercanviadors, polítiques urbans d’aparcaments, tramvies, plataformes segregades d’autobusos... I en tercer lloc, analitzar l’efecte d’intercanvi modal de mercaderies que pot suposar la posada en marxa del corredor del Mediterrani. En aquest punt cal destacar que pot suposar transvasar bona part del transport de mercaderies que ara s’efectua per carretera i que congestiona de manera considerable l’AP7/B30.

En tot moment es parla de dibuixar les infraestructures de mobilitat i els serveis de mobilitat. En aquest segon cas, es fa referència a que no només es vol concebre la infraestructura necessària sinó també quin transport públic ha de passar-hi: línies d’autobusos, carres segregats per autobusos, intermodalitat, etc.

La primera sessió en va realitzar a la Fira Sabadell a finals de juny de 2017 amb un total de 50 participants, centrada en recollir les opinions i inquietuds de les entitats i la ciutadania en matèria de mobilitat. Aquesta primera sessió es va centrar en valorar la situació actual de la mobilitat, sobretot, de l’estat de les modalitats de transport més rellevants: vehicle privat, transport públic i bicicleta.

D’ençà de les sessions inicials de participació, es va avançar en l’elaboració del document de Diagnosi com a pas previ i imprescindible per a la definició de propostes d’actuació. Aquests resultats van ser presentats en una sessió posterior, que en el cas del Vallès Oriental va tenir lloc el dia 6 de febrer a Canovelles . L'objectiu de la sessió va ser generar debat sobre els eixos d'actuació per tal d'ajustar-los a les necessitats del territori.


Enquesta de satisfacció als usuaris i usuàries de l'Oficina Comarcal d'Habitatge

Durant els mesos de març i abril de 2017 va realitzar una enquesta de satisfacció als usuaris i usuàries de l'Oficina Comarcal d'Habitatge que acudeixen a les instal·lacions del Consell a fer algun tràmit. És una enquesta que proposa la Generalitat de Catalunya a totes les oficines locals d'habitatge i serveix per fer una auditoria anual dels serveis.

Enquesta de satisfacció als usuaris de l’Oficina d’Habitatge


Enquesta de satisfacció del servei de transport escolar

L’enquesta de satisfacció del Servei de transport escolar té en compte diferents indicadors com: parada, horaris, vehicles, conductor/a, acompanyant i relació amb el Consell Comarcal, que gestiona el servei per delegació de la Generalitat de Catalunya.A mesura que les dades són recollides s'analitzen per tal de poder millorar el servei en aquelles línies amb pitjor valoració i donar un millor servei als usuaris implementant accions a curt, mig o llarg termini.

Enquesta de satisfacció del servei de transport escolar del Vallès Oriental

Darrera actualització: 19.02.2019 | 16:35
Darrera actualització: 19.02.2019 | 16:35