Servei d'ajuda a domicili

Gestió del Servei d’Ajuda a Domicili dels municipis que han delegat la prestació del servei al Consell Comarcal.
Aquest servei és el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i /o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. Aquests serveis pot complementar-se amb altres modalitats d’atenció.

Prestació del servei d’ajuda a domicili en les condicions que estableix el Reglament del Servei d’Ajuda a Domicili del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 13 d’abril de 2011 i publicat sense errors en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 27 de juliol de 2011 i modificació aprovada pel Ple de 13 de febrer de 2013 i publicada al BOPB el 30 d’abril de 2013. Aquest Reglament inclou les prestacions següents:

  • El servei de cura de la persona i cura de la llar. Es dirigeix fonamentalment a l’atenció de la persona, a la cura de la llar i a promoure la integració de l’usuari en el seu entorn.
  • El servei de neteja de la llar. Es tracta d’un suport que s’ofereix a les persones que ho necessiten per mantenir en condicions d’ordre i higiene la seva llar i les seves pertinences d’ús quotidià.
  • Servei de bany adaptat. Es tracta d’un servei adaptat destinat a les persones que, per la seva situació social i sanitària, requereixen d’un bany adaptat.
  • Servei de bugaderia. S’ofereix a les persones que no disposin d’una rentadora a la seva llar o que, tot i tenint-la, no puguin utilitzar-la. L’objectiu és garantir-los unes condicions mínimes d’higiene.
  • Servei d’àpats a domicili. Consisteix a lliurar àpats equilibrats i saludables a les persones beneficiàries, en condicions adequades de qualitat i higiene.

Usuaris:

Persones dels municipis menors de 20.000 habitants de la comarca que han delegat la prestació del servei al Consell Comarcal

Darrera actualització: 18.04.2018 | 13:26