ODS i Agenda 2030

 

 

 

L’any 2000, a l’Assemblea General de Nacions Unides, els Estats membres van acordar els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) que calia assolir abans del 2015. Al finalitzar el període de compliment d’aquests, l’Assemblea General, el 25 de setembre de 2015, establia un nou acord mundial: l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.

A la nova Agenda, es definien un conjunt d’objectius globals amb unes fites que han d’ajudar, entre altres problemes globals, a eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat o posar fre al canvi climàtic, tot plegat a assolir abans del 2030. Aquests objectius es denominen: Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

En aquesta línia, el Ple del Consell Comarcal, el juliol de 2020, va aprovar una Moció ODS, on s'aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Per poder treballar en aquests aspectes, es va sol·licitar un assessorament tècnic de la Diputació de Barcelona per fer una diagnosi i un alineament de tot allò que es fa des del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en relació amb els ODS. Es va presentar al març de 2021.

 

Amb data 30 de gener de 20203 es va posar en marxa l'Oficina Agenda 2030, ofereix assessorament als ajuntaments de la comarca amb l’objectiu d’estendre la implantació de l’Agenda 2030 i ODS entre els ens locals i, en conseqüència, entre la ciutadania del territori.