Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

Oferir informació i orientació a les dones sobre temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
Oferir orientació jurídica als/les tècnic/ques de serveis socials i d’igualtat que atenen a adolescents, joves i dones que han patit o pateixen violència masclista.

Vetllar per l’atenció i la recuperació integral de les dones que han patit o pateixen violència masclista al Vallès Oriental.

USUARIS

  • Dones i els seus fills/lles que viuen en algun dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta de Municipis del Vallès Oriental i que han patit o pateixen una situació de violència masclista.
  • Adolescents i joves que viuen en algun dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta Municipi del Vallès Oriental i que han patit o pateixen una situació de violència masclista.
  • Tècnic/ques de serveis socials i d’igualtat.
Darrera actualització: 18.04.2018 | 13:28