Comissió de Govern

Dimecres, 10 de maig de 2023 de 16:00 a 16:45

 (Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 27 d'abril de 2023.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Aprovar una bestreta de l'import dels ajuts de menjador del curs escolar 2022-2023.

4. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda per a l’any 2023 al VI conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials amb els ajuntaments de la comarca.

ÀREA DE TURISME

5. Acceptar l’aportació econòmica corresponent al Contracte programa per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca del Vallès Oriental amb la Diputació de Barcelona per a l’any 2023.

6. Precs i preguntes.

Adreça:

Sala Francesc Tarafa (Granollers)

Darrera actualització: 8.05.2023 | 09:25