Com han de ser les comunicacions

El canal telemàtic és la via preferent per comunicar aquestes informacions.

Si prefereix utilitzar un altre via, truqui al 938600700 per sol•licitar una cita presencial o fer la denúncia verbalment.

També pot fer arribar la informació per correu postal a l'Òrgan gestor del Canal (c. Miquel Ricomà, 46, 08401 Granollers). En aquests casos preguem ens deixi alguna forma de contacte per tal de facilitar-li el codi de seguiment. de la tramitació.

 

En el cas de les denúncies escrites:

Les comunicacions han de descriure els fets i les circumstàncies que permetin la identificació de l'acció o l'omissió imputable que es vol posar en coneixement. És obligatori emplenar el camp destinat a descriure detalladament la conducta contrària al dret i/o als principis del Codi Ètic.

En cas que no es compleixin aquests requisits, les comunicacions no generen cap acció, més enllà de l’acusament de rebuda, i en cap cas s’admetran ni originaran una investigació al respecte.

La persona que presenta la comunicació té les obligacions següents:

  1. Descriure amb el màxim detall possible els fets i les circumstàncies sobre els que versa la comunicació.
  2. Proporcionar tota la documentació disponible sobre els fets comunicats o els indicis objectius per obtenir-ne proves.
  3. Tenir una creença raonable sobre la certesa de la informació que comunica i no formular comunicacions amb mala fe, abús de dret o basades en meres opinions personals.
  4. Qualsevol altra obligació que li sigui establerta en aquest Reglament.

 

També es poden utilitzar altres canals externs per comunicar informacions d'aquest tipus: la Bústia de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya, la Fiscalia Provincial de Barcelona o el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude

Darrera actualització: 18.07.2023 | 12:42
Darrera actualització: 18.07.2023 | 12:42