Pla d'integritat ètica

En resposta al marc legal de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, i  amb la voluntat de millorar la governança, transparència i bon govern, el Ple del Consell Comarcal, amb data de 10 d'abril de 2019, va aprovar el Pla d'Integritat Ètica (PIE) i les seves accions.

Aquest Pla recull els principis, regles i els models de conducta a seguir i estableix accions relacionades amb el compromís polític i el compliment del marc legal. També inclou mecanismes d’assumpció de responsabilitats, un Codi ètic, aprovat en el Ple del 20 de novembre de 2019, que especifica les conseqüències d’incomplir les normes de conducta establertes i la creació d’un Comitè encarregat de vetllar per l’aplicació del Pla.

Podeu consultar-les aquí.

     

 

 

Darrera actualització: 17.02.2022 | 13:04
Darrera actualització: 17.02.2022 | 13:04