Publicacions

Iniciatives sostenibles dels allotjaments del Vallès Oriental

 • Any: 2023
 • Format: digital
 • Contingut: Anàlisi de les iniciatives de sostenibilitat que els allotjaments de la comarca comuniquen a través dels principals canals online

Pla Sectorial d’Economia Circular per a la transició cap a una indústria circular i sostenible a la comarca del Vallès Oriental PSECVOR

 • Any: 2022
 • Format: digital
 • Contingut: full de ruta que es proposa en l’àmbit de la indústria de la comarca per assolir un nou model econòmic més sostenible basat en la resiliència i l’aprofitament de recursos.

Estudi del sector químic al Vallès Oriental

 • Any: 2022
 • Format: digital
 • Contingut: L'estudi aporta dades sobre l'impacte econòmic, l'ocupació, la formació, la igualtat, la innovació i recerca, el medi ambient o l'energia en el sectoc de la Química al Vallès Oriental.

50 shopping tourism activities/50 activités touristiques de shopping

 • Any: 2022
 • Format: llibret/digital
 • Contingut: Edició en anglès i francès de la selecció de 50 propostes de turisme de compres, que fa especial esment a les botigues amb  alguna singularitat i que ofereixen productes artesans, d’elaboració pròpia i de km 0, així com una selecció d’aquells productes tradicionals autòctons, també tots els mercats de la comarca, les agrobotigues, les associacions de comerciants i les fires.

Catàleg 2022 Productors artesans Vallès Oriental

 • Any: 2022
 • Format: digital
 • Contingut: Actualització del catàleg editat el 2016

Informe sectorial: Evolució del sector de la construcció al Vallès Oriental - Indicadors 2022-primer semestre

 • Any: 2022
 • Format: digital
 • Contingut: anàlisi de l'evolució del sector de la construcció al Vallès Oriental, amb el resum dels principals indicadors dels primers trimestres de 2022.

Estructura empresarial del Vallès Oriental. Any 2020

 • Any: 2022
 • Format: digital
 • Contingut: anàlisi les dades del Registre Mercantil provinents de l’informe Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona, elaborat per la Diputació de Barcelona.

Moviments migratoris al Vallès Oriental. Any 2021

 • Any: 2022
 • Format: digital
 • Contingut: anàlisi sobre canvis de residència i mobilitat entre municipis, segons l’estadística de moviments migratoris per a l’any 2021 a Catalunya, comarques i municipis elaborada per Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

Treball Juvenil al Vallès Oriental. Any 2021

 • Any: 2022
 • Format: digital
 • Contingut: informe sobre el treball juvenil al Vallès Oriental, amb dades anuals de l'any 2021.

Renda Familiar Disponible Bruta. Any 2019

 • Any: 2022
 • Format: digital
 • Contingut: darreres dades disponibles de Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) al Vallès Oriental i els seus municipis

Projeccions demogràfiques: la població del Vallès Oriental a l'horitzó 2046

 • Any: 2022
 • Format: digital
 • Contingut: dades de projeccions de població, a l’horitzó 2046 segons les xifres publicades per l'Institut d'estadística de Catalunya. 

Estudi i definició de les línies de millora de les condicions d’urbanització, accessibilitat i mobilitat dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental

 • Any: 2021
 • Format: digital
 • Contingut: Anàlisi de les actuacions previstes i l'estat dels PAE en matèria d'urbanització, accessibilitat i mobilitat i d'altres paràmetres importants i selecció de possibles línies estratègiques per millorar la seva diagnosi.

Diagnosi sobre digitalització i capacitació digital de les empreses del Vallès Oriental

 • Any: 2021
 • Format: digital
 • Contingut: Estudi sobre la bretxa digital en el teixit productiu de la comarca.

Estudi de l’impacte del covid-19 al sectors del metall, logístic i afins al Vallès Oriental

 • Any: 2021
 • Format: digital
 • Contingut: Estudi amb resultats quantitatius com qualitatius que han de servir per tenir una visió general sobre l’impacte que la COVID-19 ha pogut tenir en el teixit empresarial de la Comarca del Vallès Oriental, posant el focus en els sectors del metall, automoció, logístic i d’altres afins. Així mateix, s’aborden altres aspectes que estan relacionats com són la situació de la dona a la indústria i la situació actual i necessitats sorgides de la COVID-19 per a la indústria 4.0.

Informes monogràfics de l’Observatori dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental

 • Des de l’any 2020
 • Format: digital
 • Contingut: Publicació digital d’un estudi monotemàtic relacionat amb algun o alguns aspectes directament influents en els Polígons d’Activitat Econòmica.

Informes i infografies d’evolució trimestral de l’Observatori dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental

 • Des de l’any 2020
 • Format: digital
 • Contingut: Publicació digital de dades trimestrals relacionades amb les característiques dels Polígons de la comarca, l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa (mercat de treball, empresa, facturació, etc.), anàlisi de l’oferta immobiliària de naus i solars i recorregut per les notícies destacades del període.

Pla de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental

 • Any: 2020
 • Format: digital
 • Contingut: Elaborat pel grup de reactivació econòmica, marca les línies que es desenvoluparan a la comarca per fer front a l’impacte econòmic resultant de l’emergència sanitària.

Fulletó de promoció del Portal Web PAE del Vallès Oriental

 • Any: 2020
 • Format: digital
 • Contingut: Fulletons en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès) amb el resum del contingut i el funcionament del Portal web dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental.

Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i d’ocupació del Vallès Oriental 2018-2025

 • Any: 2019
 • Format: digital
 • Contingut: La finalitat del Pla Estratègic ha estat definir, en el marc de la Taula Vallès Oriental Avança, un model territorial de desenvolupament econòmic de la comarca que integri les especificitats territorials. 

Pla Estratègic de Desenvolupament Local i l'Ocupació - Document d'Estratègia

 • Any: 2019
 • Format: digital
 • Contingut: Proposta de plantejament estratègic del Pla de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025).

El sector del metall i la seva cadena de valor a la comarca del Vallès Oriental

 • Any: 2019
 • Format: digitaL
 • Contingut: Caracterització del sector del metall a la comarca i també d'aquelles indústries en les quals el sector actua com a activitat econòmica auxiliar, com és el cas de la fabricació de vehicles.

50 Propostes turisme de compres / 50 Propuestas turismo de compras

 • Any: 2019
 • Format: llibret/digital
 • Contingut: Selecció de 50 propostes de turisme de compres, que fa especial esment a les botigues amb  alguna singularitat i que ofereixen productes artesans, d’elaboració pròpia i de km 0, així com una selecció d’aquells productes tradicionals autòctons, també tots els mercats de la comarca, les agrobotigues, les associacions de comerciants i les fires.

Diagnosi Vallès Oriental - 3.Quadern de dades. Anàlisi quantitatiu

 • Any: 2018
 • Format: digital
 • Contingut: Informe preparatori de "pre-diagnosi", situació inicial, realitzat amb dades quantitatives i utilitzat com a base del debat entre els agents en les comissions sectorials de participació obertes en el procés de redacció de la diagnosi del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l'Ocupació del Vallès Oriental. 

Diagnosi Vallès Oriental - 2.Aportació dels agents. Anàlisi qualitatiu

 • Any: 2018
 • Format: digital
 • Contingut: Document d'anàlisi qualitatiu on s'hi reflecteixen la visió i el posicionament dels agents identificats en relació als reptes i les estratègies en matèria d’ocupació i el desenvolupament econòmic que han de guiar el futur Pla Estratègic comarcal i on es dibuixa el mapa inicial dels agents de la comarca amb capacitat d'acció i influència en aquests àmbits

L'Economia Social i Solidària a la comarca del Vallès Oriental. Una mirada a la realitat cooperativista de la comarca 2018

 • Any: 2018
 • Format: digital
 • Contingut: Diagnosi de l'economia social i solidària de la comarca. Aquesta primera aproximació a l'economia social i solidària consta d'un anàlisi exhaustiu de la situació del món cooperativista del Vallès Oriental.

Estudi comparatiu del valor nutricional de diverses cols de varietats locals del Vallès Oriental

 • Any: 2018
 • Format: llibre/digital
 • Contingut: Estudi que analitza, des del punt de vista de qualitat nutricional, algunes varietats de cols i bròquils de la comarca produïdes ecològicament, i comparar-les amb varietats modernes i millorades de col verda i brócoli, produïdes mitjançant l’agricultura convencional.

Informe del Cens d'empreses, naus i solars dels PAE del Vallès Oriental

 • Any: 2018
 • Format: digital
 • Contingut: Informe del projecte per a la realització del Cens d’empreses, naus i solars dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de la comarca del Vallès Oriental. i elaborat entre els mesos d’octubre i desembre de 2017 mitjançant treball de camp, per tal d'identificar les activitats empresarials localitzades als diferents PAE dels municipis vallesans. 

Memòria, inventari i mapeig dels oliverars Vera del Vallès

 • Any: 2018
 • Format: digital
 • Contingut: Inventari i mapeig dels recintes SIGPAC d’olivera Vera del Vallès.

12 mesos 12 varietats locals

 • Any: 2018
 • Format: llibre
 • Contingut: Aquest llibre pretén informar de manera didàctica i senzilla sobre el cultiu d’algunes varietats locals d’hortalisses amb l’objectiu que aquestes pugin tornar als horts i als plats i potenciar així un producte de temporada de la comarca. A cada mes hi apareix una varietat tradicional que es pot sembrar: entre elles el tomàquet, la mongeta, l’enciam o el pèsol.

Contractes per ocupacions 2017

 • Any: 2018
 • Format: digital
 • Contingut: Una aproximació a la contractació al Vallès Oriental des d’una perspectiva de gènere” amb dades corresponents a l’any 2016 observant les diferents dinàmiques que es donen en la contractació i en els perfils demandats segons les variables sexe i edat.

Els components del creixement a Osona, el Vallès Oriental i l'àmbit de la Xarxa C-17. Anàlisi Shift-Share

 • Any: 2017
 • Format: digital
 • Contingut: Estudi amb la finalitat de conèixer què ha determinat la creació (o destrucció) de llocs de treball en aquests territoris. El document analitza quins components (dinàmica global, estructura productiva i dinàmica pròpia) han tingut més pes en la creació o destrucció d’ocupació entre els anys de crisi econòmica 2008-2013 i durant el període d’inici de la recuperació 2014-2015.

L'Estat de la Formació Professional al Vallès Oriental

 • Any: 2017
 • Format: digital
 • Contingut: El document proveeix una descripció i anàlisi de l’oferta formativa, el perfil de l’alumnat, la relació d’oferta i la demanda d’aquest tipus d’estudis i la inserció laboral que van presentar durant el curs 2015/2016.

Inventari d’Onomàstica del Vallès Oriental

 • Any: 2017
 • Format: llibre per volums (vol. 1-9 de 16 volums).
 • Contingut: Obra enciclopèdica que recull de forma alfabètica els topònims (noms de turons, boscos, camps, masies i cases) de tots els pobles del Vallès Oriental. El primer volum inclou, a més de les entrades onomàstiques corresponents, un llistat d’abreviatures i una de les fonts arxivístiques i bibliogràfiques. Es tracta d’una edició limitada en paper que quan estigui s’editarà en digital.

Mapa turístic del Vallès oriental / Mapa turístico del Vallès Oriental

 • Any: 2016
 • Format: llibret
 • Contingut: Mapa que recull els principals atractius turístics de la comarca per gaudir del temps lliure de múltiples formes: balnearis, espais naturals, cuina de qualitat i instal·lacions esportives i lúdiques.

Varietats locals de tomàquet del Vallès Oriental

 • Any: 2016
 • Format: llibre/digital
 • Contingut: Segon volum de la col·lecció iniciada amb les varietats locals de mongeta del Vallès Oriental per donar a conèixer la recuperació de les varietats locals de tomàquets de la comarca.

Catàleg de productors artesans del Vallès Oriental

 • Any: 2016
 • Format: llibre/digital
 • Contingut: Recull de productors artesanals de la comarca que treballen amb productes locals de qualitat amb la finalitat de dinamitzar el sector productiu artesanal de la comarca.

Especialitzacions productives al Vallès Oriental: Estratègies i oportunitats

 • Any: 2015
 • Format: digital
 • Contingut: Estudi que detecta quines són les especialitzacions productives localitzades al Vallès Oriental i quins espais territorials les configuren, més enllà dels límits administratius i de la divisió subcomarcal actual per mercats de treball. El document també destaca quines han estat les estratègies de concertació territorial endegades a la comarca i identifica les seves potencialitats i febleses, per tal de detectar les oportunitats del territori per ser més competitiu.

Butlletí d’estructura productiva i teixit empresarial

 • Des de l’any: 2014
 • Format: digital
 • Contingut: Publicació digital que presenta les dades trimestrals amb l’evolució de l’estructura productiva (assalariats, autònoms i comptes de cotització) de la comarca. L’Objectiu és conèixer l’evolució dels llocs de treball localitzats al territori i dels establiments empresarials.

50 Propostes turisme cultural / 50 Propuestas turismo cultural

 • Any: 2014
 • Format: llibret/digital
 • Contingut: Propostes de turisme cultural dels municipis de la comarca del Vallès Oriental.

50 Propostes de turisme gastronòmic / 50 Propuestas turismo gastronómico

 • Any: 2014
 • Format: llibret/digital
 • Contingut: Propostes de turisme gastronòmic amb productes de proximitat, receptes amb productes del territori, els col·lectius de restauració i les fires i jornades gastronòmiques del territori.

50 Propostes turisme familiar / 50 Propuestas turismo familiar

 • Any: 2014
 • Format: llibret/digital
 • Contingut: Propostes per fer turisme en familia: itineraris, rutes i excursions a peu, amb bicicleta o a cavall, activitas per menuts, visites guiades i tallers per conèixer el patrimoni de la comarca, així com activitats esportives i d’oci actiu i d’aventura.

50 Propostes turisme actiu i natura / 50 Propuestas turismo activo y naturaleza

 • Any: 2014
 • Format: llibret/digital
 • Contingut: Propostes de turisme actiu al Vallès Oriental: esports a l’aire lliure, passejades per senders escollits, excursions amb bicicleta o a cavall i altres activitats lúdiques i d’aventura.

Diagnosi de l'Estat de les Telecomunicacions als Polígons d'Activitat Econòmica del Vallès Oriental

 • Any: 2014
 • Format: digital
 • Contingut: Document de diagnosi que permet conèixer, d’una forma acurada, l’estat de les infraestructures i serveis de telecomunicacions que presenten els polígons de la comarca, així com les mancances i demandes que es detecten en el si de les empreses.

Catàleg de Serveis d’inserció laboral per a persones amb discapacitat.

 • Any: 2014
 • Format: llibret/digital
 • Contingut: Recull de les entitats que treballen per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat del Vallès Oriental, dirigida a empresaris i ciutadania en general.

Varietats locals de mongetes del Vallès Oriental (caracterització de 22 varietats locals)

 • Any: 2014
 • Format: llibre/digital
 • Contingut: El llibre dona a conèixer les varietats locals de llegums, especialment les mongetes.

Revista Emprèn  

 • Finalitza l’any: 2014
 • Des de l’any: 2011
 • Format: digital
 • Contingut: Publicació semestral per promoure i donar a conèixer la cultura emprenedora a la comarca del Vallès Oriental. S’analitzen els diferents serveis d’emprenedoria i creació d’empreses dels municipis de la comarca, es recullen bones pràctiques innovadores dels serveis municipals i s’entrevista una persona emprenedora que hagi desenvolupat un projecte empresarial innovador.

Cop d’ull. Recull d’experiències de desenvolupament local

 • Finalitza l’any: 2014
 • Des de l’any: 2009
 • Format: digital
 • Contingut: Publicació de periodicitat anual. Té com a objectiu presentar i donar a conèixer aspectes del desenvolupament local en els diversos àmbits territorials que ens envolten, així com recollir experiències que poden ser d’interès per al món local.

Estudi de les varietats locals de mongetes del Vallès Oriental amb possibilitats per ser eintroduïdes als circuits comercials.

 • Any: 2013
 • Format: digital
 • Contingut: Caracterització detallada de les diverses varietats locals de mongetes que es cultiven a la comarca per fer-les arribar als mercats locals.

Varietats antigues de tomàquet del Vallès

 • Any: 2012
 • Format: llibret/digital
 • Contingut: El llibret dona a conèixer les varietats antigues de tomàquet del Vallès Oriental i que han estat recuperades per l’associació Llavors Orientals.

Revista de l’Observatori 30: El sector de la construcció al Vallès Oriental

 • Any: 2011
 • Format: Digital
 • Contingut: Publicació que inclou un informe monogràfic sobre qüestions d’interès relacionades amb el desenvolupament local i un annex estadístic que inclou dades demogràfiques i de mercat de treball semestrals. Periodicitat semestral.

Música per Secundaria Percussió

 • Any: curs 2010-2011
 • Format: DVD
 • Contingut: Material pedagògic sobre els instruments de percussió, que s’adreça als professors i alumnes d’educació secundària de les escoles de música i els conservatoris de la comarca del Vallès Oriental.

Guia dels Ensenyaments Postobligatoris

 • Des de l’any: 2010
 • Format: digital
 • Contingut: Publicació digital que cerca de recollir la màxima informació sobre la formació que es fa a la comarca, per tal d’ajudar els joves a decidir quina ha de ser la seva  formació. També és una eina adreçada als professionals, familiars o persones de l’entorn dels joves que estan implicats en la seva orientació professional.

Música per Secundaria Vent fusta

 • Any: curs 2009-2010
 • Format: DVD
 • Contingut: Material pedagògic sobre els instruments de vent fusta, que s’adreça als professors i alumnes d’educació secundària de les escoles de música i els conservatoris de la comarca del Vallès Oriental.

Revista 29: L'estructura demogràfica al Vallès Oriental

 • Any. 2010
 • Format: digital
 • Contingut: analitza, de forma monogràfica, l'evolució de l'estructura demogràfica a la comarca i ens mostra les perspectives de futur per l'horitzó 2021.

Col·lecció Patrimoni: Tots els colors

 • Any: 2009
 • Format: llibre
 • Contingut: Publicació que barreja fotografies d’indrets i persones de la comarca acompanyades de textos breus en prosa lírica per donar una imatge de les diferents realitats que es troben al Vallès Oriental.

Josep Artigas

 • Any: 2009
 • Format: DVD
 • Contingut: Reportatge gràfic d’uns 25 minuts de durada, realitzat per la productora CTL, que tracta sobre la tasca social que Josep Artigas i Berenguer, Premi de Cooperació Internacional per al Desenvolupament Humà 2008 del Consell Comarcal, ha fet a la regió de Sokone al Senegal. La finalitat d’aquest documental produït pel Consell Comarcal és divulgar els projectes que hagin suposat la concessió del premi.

Contractació de persones amb discapacitat

 • Any: 2009
 • Format: revista
 • Contingut: Guia sobre les bonificacions a la contractació i bones pràctiques  d’empreses i administracions públiques que contracten  persones amb discapacitat.

Música per Secundaria. El quartet de Corda

 • Any: curs 2008-2009
 • Format: DVD
 • Contingut: Material pedagògic sobre els instruments de corda, que s’adreça als professors i alumnes d’educació secundària de les escoles de música i els conservatoris de la comarca del Vallès Oriental.

Baba Georges

 • Any: 2008
 • Format: DVD
 • Contingut: Reportatge gràfic d’uns 25 minuts de durada, realitzat per la productora CTL, que tracta sobre la tasca social que Jordi Mas, Premi de Cooperació Internacional per al Desenvolupament Humà 2007 del Consell Comarcal, ha fet a la regió de Makary-Blangoua al Camerun. La finalitat d’aquest documental produït pel Consell Comarcal és divulgar els projectes que hagin suposat la concessió del premi.

Revista 24 de l'Observatori: La gestió de l'aigua al Vallès Oriental

 • Any: 2008
 • Format: digital
 • Contingut: informe per donar a conèixer l’estat actual i les problemàtiques relacionades amb aquest recurs, així com intentar analitzar des de quina perspectiva s’estan plantejant les polítiques destinades a gestionar-lo i quins seran els reptes de cara al futur.

Col·lecció Patrimoni: Pous de glaç del Vallès Oriental

 • Any: 2007
 • Format: llibre
 • Contingut: Publicació dedicada a aquests espais arquitectònics que servien per a emmagatzemar gel. Conté un recull històric i fotogràfic dels pous de glaç de la comarca.

Guia per entitats juvenils. Associacionisme

 • Any: 2007
 • Format: digital
 • Contingut: Guia que neix a partir de la demanda explícita dels/les informadors/res i dinamitzadors/res juvenils de la comarca, amb l'objectiu de recollir informació bàsica per  facilitar a les entitats juvenils i a grups no formals, per conèixer quina és la realitat i els tràmits necessaris per constituir i/o accedir a suports tècnics i econòmics que són al seu abast. Periodicitat anual.

Músiques d’arreu del món II

 • Any: 2007
 • Format: CD
 • Contingut: Recerca de cançons dels cinc continents del món interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Revista 23 de l'Observatori: La immigració d'origen estranger al Vallès Oriental

 • Any: 2007
 • Format: digital
 • Contingut: anàlisi de les característiques i la situació de la població immigrada d'origen estranger a la nostra comarca, que servirà d'ajuda a l'hora de planificar futures accions de treball.

Revista 22 de l'Observatori: La producció residencial als municipis del Vallès Oriental (1985 - 2005)

 • Any: 2007
 • Format: digital
 • Contingut: anàlisi de quina ha estat l’evolució de la producció residencial a la nostra comarca des del 1985 fins el 2005, tant en termes quantitatius com qualitatius.

Informes de conjuntura econòmica del Vallès Oriental.

 • Des de l’any: 2006
 • Durant el període 2017-2020 aquesta publicació no es va poder dur a terme
 • Format: digital
 • Contingut: Publicació de periodicitat anual que es publica cada any en referència a l’any vençut. S’elabora com una eina de planificació i anàlisi estratègica, amb què es vol conèixer i analitzar el teixit productiu de la comarca i les seves característiques socioeconòmiques, tot comparant-ho amb altres àmbits territorials que influeixen a la comarca (àmbit metropolità, Catalunya, Estat espanyol i Unió Europea).

Informe anual de l’atur i de contractació 

 • Des de l’any: 2006
 • Format: digital
 • Contingut: Dues publicacions digitals de caràcter anual que tenen com a objectiu presentar de forma resumida i clara les dades d’atur i de contractació de l’any acabat per al conjunt de la comarca i els seus mercats de treball.

Butlletí arxiu comarcal

 • Des de l’any: 2006
 • Format: digital
 • Contingut: Revista de difusió de les activitats de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental a tots els seus usuaris.

Revista 21 de l'Observatori: la realitat juvenil del Vallès Oriental

 • Any: 2006
 • Format: digital
 • Contingut: anàlisi de la realitat juvenil del Vallès Oriental a partir de la informació estadística referent als joves del Vallès Oriental en aspectes com la població, el nivell d'instrucció, el treball, l'emancipació, la conjuntura econòmica, la mobilitat o la llengua.

Revista 20 de l'Observatori: La indústria agroalimentària

 • Any: 2005
 • Format: digital
 • Contingut: anàlisi de la indústria agroalimentària a la comarca del Vallès Oriental, dins el context català, espanyol i europeu, així com algunes informacions sobre el consum alimentari i les conclusions del primer Congrés del Món Rural respecte el clúster català de la indústria agroalimentària.

Revista 19 de l'Observatori: Responsabilitat social i empreses

 • Any: 2005
 • Format: digital
 • Contingut: anàlisi monogràfica sobre la responsabilitat social de les empreses i algunes bones pràctiques de la comarca.

Revista 18 de l'Observatori: L'envelliment demogràfic. Una aproximació

 • Any: 2005
 • Format. digital
 • Contingut: anàlisi de les característiques socials de la nostra comarca així com la seva dinàmica demogràfica.

Sumant esforços

 • Any: 2005
 • Format: llibre
 • Contingut: Recull del procés de treball en l’atenció i la prevenció de la violència envers les dones en les relacions de parella al Vallès Oriental.

Cançons per la Pau II

 • Any: 2004
 • Format: CD
 • Contingut: Recopilació de cançons que ens parlen sobre la pau interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Cançons per la Pau

 • Any: 2004
 • Format: CD
 • Contingut: Recopilació de cançons que ens parlen sobre la pau interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Revista 17 de l'Observatori: L'economia social

 • Any: 2004
 • Format: digital
 • Contingut: anàlisi de l'economia social a la comarca.

Revista 16 de l'Observatori: Informe agrari del Vallès Oriental

 • Any: 2004
 • Format: digital
 • Contingut: anàlisi monogràfica sobre el sector agrari al Vallès Oriental, comarca que s’inclou dins la zona d’agricultura consolidada, segons reconeix el PDR de Catalunya.

Diccionari bibliogràfic dels alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental

 • Des de l’any: 2003
 • Format: digital
 • Contingut: Coneixement de la biografia de les persones que han estat i són alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental des de l’any 1901 fins a l’actualitat. El fet de ser un espai web facilita l’ús del Diccionari com a eina de consulta i la seva actualització constant

Cançons a la Fresca

 • Any: 2003
 • Format: CD
 • Contingut: Recopilació de cançons relacionades amb l’hivern interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Revista 15 de l'Observatori: Transició escola-empresa

 • Any: 2003
 • Format: digital
 • Contingut: anàlisi sobre què pensen els joves de la formació, i també els agents socials i agents econòmics implicats en el sistema formatiu, per determinar necessitats i opinions per part dels representants de la demanda bàsica (ocupadors finals), així com amb els qui ofereixen la formació (centres d’ensenyament).

Músiques d’arreu del món

 • Any: 2002
 • Format: CD
 • Contingut: Recerca de cançons dels cinc continents interpretades per la JOCVO.

Revista 14 de l'Observatori: Nivells d'instrucció a la comarca

 • Any: 2002
 • Format: digital
 • Contingut: anàlisi dels nivells d’instrucció al Vallès Oriental.

Butlletí de l’Observatori

 • Des de l’any: 2001
 • Format: digital
 • Contingut: Publicació digital que presenta les dades mensuals d’atur i les dades trimestrals de contractació per al Vallès Oriental i els seus mercats de treball. A més a més, inclou una notícia i un enllaç amb un web d’interès, que tenen relació amb el desenvolupament local. Periodicitat mensual.

Cançons de Tardor

 • Any: 2001
 • Format: CD
 • Contingut: Recopilació de cançons relacionades amb la tardor interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Col·lecció Patrimoni: Patrimoni Industrial de la comarca del Vallès Oriental

 • Any: 2001
 • Format: llibre
 • Contingut: Publicació que explica el pas de la realitat agrícola a la industrial a la nostra comarca, a través d’un recull de fotografies acompanyades de textos breus.

Revista 13 de l'Observatori: La indústria al Vallès Oriental

 • Any: 2001
 • Format: digital
 • Contingut: anàlisi de la indústria al Vallès Oriental

Revista 12 de l'Observatori: Dones i homes al mercat de treball del Vallès Oriental

 • Any: 2001
 • Format: digital
 • Contingut: es descriu la situació de la dona al mercat de treball de la comarca destacant tots aquells elements que suposin una desigualtat respecte als homes.

Revista 11 de l'Observatori: La inserció laboral de les persones amb reconeixement legal de disminució

 • Any: 2001
 • Format: digital
 • Contingut: s’analitza la integració laboral de les persones amb disminució, emmarcant la situació al conjunt català i, especialment, a l’àmbit comarcal, partint de les directrius plantejades en la Llei 13/82, que exigeix a les empreses públiques i privades que ocupin 50 o més treballadors que un 2% com a mínim siguin treballadors/es minusvàlids/des.

Cançons al Caliu

 • Any: 2000
 • Format: CD
 • Contingut: Recopilació de cançons relacionades amb la primavera i l’estiu interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Don do Ron Don nadales a l’escola

 • Any: 1999
 • Format: CD
 • Contingut: Recopilació de diferents nadales d’arreu del món interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Gegants

 • Any: 1998
 • Format: llibre
 • Contingut: Recull d’històries, llegendes i anècdotes que envolten els gegants dels municipis de la nostra comarca acompanyat de fotografies.

Col·lecció Patrimoni: Visions del Vallès Oriental

 • Any: 1997
 • Format: llibre
 • Contingut: Publicació que pretén apropar la realitat i també les peculiaritats concretes de cadascun dels municipis del Vallès Oriental, mitjançant textos i fotografies.

El Vallès Oriental: un territori a l’abast

 • Any: 1993
 • Format: llibre
 • Contingut: Inventari patrimonial i de recursos bàsics.

La sanitat al Vallès Oriental: Anàlisi i propostes per als 90.

 • Any: 1992
 • Format: llibre
 • Contingut: Treball adreçat a totes aquelles persones que, per interès o per raons de la seva ocupació, vulguin extreure dades concretes sobre l’orientació que pren la sanitat.

Guia de la formació per a l’ocupació: on anar per formar-se o informar-se de...Curs 1990-1991.

 • Any: 1991
 • Format: llibre
 • Contingut: Guia pràctica i una eina de difusió per a tota aquella persona, jove o adult, que estigui interessada a conèixer o aprofundir una especialitat.

El Vallès Oriental. Estudi d’una comarca.

 • Any: 1990
 • Format: llibre
 • Contingut: Llibre que incorpora la visió dels diversos àmbits del col·lectiu vallesà i la seva llarga existència.
Darrera actualització: 14.03.2023 | 11:42
Darrera actualització: 14.03.2023 | 11:42