Avaluacions serveis

Dictamen de la Comissió d’AVALUACIÓ i SEGUIMENT sobre el grau de compliment d’objectius de cada servei o programa, establert en els acords del contracte programa 2020 de Serveis Socials. Novembre 2021.

AVALUACIÓ del disseny de la política local d'Habitatge. Setembre de 2017. 

AVALUACIÓ de la qualitat del Servei d'Ajuda a Domicili. Novembre de 2016.

Darrera actualització: 30.11.2021 | 11:26
Darrera actualització: 30.11.2021 | 11:26