Notificacions electròniques

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.
Que necessito per rebre les notificacions electrònicament?
- Un certificat digital (El mes habituals son IDCat o DNIe)
- Coneixement i acceptació de l’adreça electrònica a través de la qual podrà accedir a les seves notificacions.

Com puc accedir a les notificacions?

Per accedir a les notificacions cal fer clic aquí

Darrera actualització: 19.11.2015 | 07:21
Darrera actualització: 19.11.2015 | 07:21