Taula Vallès Oriental Avança

Espai de concertació territorial del Vallès Oriental, on formen part els ajuntaments i els principals agents econòmics del territori.

La Taula, que coordina el Consell Comarcal, s'organitza en el Plenari, la Comissió Executiva i en els grups de treball.

Comissió Executiva: presidida pel Consell Comarcal, formen part els sindicats CCOO i UGT, les associacions empresarials UEI-Cerclem i PIMEC i els ajuntaments de Granollers, Mollet del Vallès, les Franqueses del Vallès, Parets del Vallès i Sant Celoni i el SOC.

Grup de Treball de Formacó i Ocupació: formen part, a més del Consell Comarcal, els sindicats CCOO i UGT, les associacions empresarials UEI-Cerclem i PIMEC, els ajuntaments de Granollers, Mollet del Vallès, Parets del Vallès, les Franqueses del Valès, Santa Eukàlia de Ronçana, Mancomunitat de la Vall del Tenes, Sant Celoni, Llinars del Vallès, la Garriga i el SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Grup de Treball d'Empresa: formen part, a més del Consell Comarcal, els sindicats CCOO i UGT, les associacions empresarials UEI-Cerclem i PIMEC, els ajuntaments de Mollet del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès-Vilalba Sasserra, la Garriga, Granollers, Sant Celon, Parets del Vallès, la Mancomunitat de la Vall del Tenes, l'Ateneu Cooperatiu del Valès Oriental i el SOC.

Grup de Treball de Polígons d'Activitat Econòmica (PAE): formen part, a més del Consell Comarcal, els sindicats CCOO i UGT, les associacions empresarials UEI-Cerclem, PIMEC i Agrupació d'Industrials del Baix Vallès, els ajuntaments de Canovelles, Cardedeu, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers, la Llagosta, Llinars del Vallès, Lliçà d'Amunt, Mollet del Vallès, Montmeló, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Celoni, Sant Feliu de Codines, Santa Maria de Palautordera, Mancomunitat de la Vall del Tenes i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

► Conveni per a la continuïtat de la Taula pel desenvolupament econòmic i l'ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança. Aprovat en el Ple de 18 de novembre de 2020.

► Pla de reactivació econòmica del Vallès Oriental. Aprovat per la Comissió Executiva de la TVOA el 15 de juny de 2020.

► Pla Estratègic del Vallès Oriental 2018-2025. Aprovat pel Ple del Consell Comarcal el 25 de setembre de 2019.

► Conveni per a la creació de la Taula de Desenvolupament Econòmic  i l'Ocupació del Vallès Oriental - El Vallès Oriental Avança. Aprovat en el Ple de 21 de setembre 2016.