El Consell Comarcal posa en marxa un sistema d’indicadors per a la gestió sostenible del turisme

Dimecres, 28 de juliol de 2021 a les 09:00
  • Consta de 26  indicadors organitzats en les 3 dimensions de la sostenibilitat (econòmica, sociocultural i ambiental).

El Consell Comarcal ha posat en marxa el “Sistema d’indicadors per a la gestió sostenible del turisme al Vallès Oriental”.

La línia de treball 7 del Pla de Reactivació Econòmica i Social recull la necessitat de dissenyar un sistema d’indicadors per tal d’orientar la presa de decisions estratègiques del sector turístic, i és en aquest context que neix el nou sistema que consisteix en una adaptació del Sistema Europeu d’Indicadors Turístics (ETIS per les seves sigles en anglès) i del sistema SIT-DIBA de la Diputació de Barcelona, a la realitat del territori.

El document consta de 26 indicadors organitzats al voltant de les 3 dimensions de la sostenibilitat (econòmica, sociocultural i ambiental).

En el primer informe, que representa la primera fase d’implementació, s’han escollit una mostra de  5 municipis (Caldes de Montbui, Llinars del Vallès, Mollet del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera) i la comarca del Vallès Oriental en la seva totalitat. L’elecció d’aquests municipis es deu al fet que, actualment, tots 5 estan treballant amb el distintiu “Compromís Biosphere”.

Aquest treball té 4 objectius principals: aportar una anàlisi de la realitat turística de la comarca i saber com evoluciona l’activitat cada 5 anys, disposar d’una eina que millori l’eficàcia dels processos de gestió del turisme al Vallès Oriental i, finalment, facilitar la presa de decisions amb una orientació clara cap a la millora de la sostenibilitat al territori.

La proposta va sorgir a petició del Servei de Turisme del Consell Comarcal per donar resposta a la necessitat localitzada de la falta d’instruments per a la presa de decisions estratègiques en el sector turístic, tant en l’àmbit públic com en el privat. A més, en el context pandèmic, aquesta necessitat s’ha incrementat més que mai, ja que el sector ha hagut d’afrontar decisions molt complicades.

Aquest projecte és una solució a aquesta necessitat, perquè ofereix un recull de dades per documentar la presa de decisions i garantir l’assoliment dels objectius a curt termini, però també ajudarà a garantir la sostenibilitat del turisme a llarg termini.

Aquesta és la primera part d’un projecte més ampli. En una segona part es faran correccions sobre els indicadors i s’ampliarà la mostra, afegint els municipis que formen part del Parc Natural del Montseny. En la tercera part, es tornaran a fer correccions en els indicadors i s’afegiran la resta de municipis de la comarca.

Algunes conclusions del 1r informe

Totes les destinacions seleccionades tenen una estratègia o un pla d’acció de turisme. Això indica que al territori existeix una voluntat política per obtenir millores en les condicions turístiques i fomentar el turisme i, a l’hora, es creen eines per assolir aquesta voluntat.

Les dades obtingudes dels indicadors d’ocupació deixen entreveure la importància del sector turístic en certes economies locals, on Caldes de Montbui és el municipi on l’ocupació del sector turístic té un pes més rellevant en el sector dels serveis.

El municipi on hi ha un augment de l’atur més important al final de la temporada d’estiu és Santa Maria de Palautordera, mentre que a la resta, la variació entre temporades vacacionals no és tan significativa

La mà d’obra femenina en aquest sector segueix tenint un pes majoritari.

Tant les empreses com els autònoms de les destinacions seleccionades no tenen un pes significatiu en l’especialització empresarial en el sector del turisme.

En general, els municipis i el conjunt comarcal tenen una alta accessibilitat per a persones amb diversitat funcional.

Tots els municipis compten amb una política o pla de protecció d’elements arquitectònics, artístics, culturals, naturals i/ o patrimonials, però no existeix cap per al conjunt comarcal, ja que es tracta d’una competència municipal.

Encara no hi ha una gran consciència col·lectiva de cara al reciclatge i el medi ambient.

Només hi ha un 36,54% de la superfície comarcal que està protegida amb la figura PEIN.

Tots els municipis que formen part de la mostra tenen productors que treballen amb la certificació CCPAE o Compromís Biosphere

Darrera actualització: 23.02.2022 | 16:16

Enllaços