Canals de contacte

Acompanyem i oferim suport a les persones que volgueu fer ús del canal digital per relacionar-vos amb nosaltres.

Oficina d'Atenció a les persones (OAP)


 Atenció presencial:

Horari de registre:

De dilluns a divendres, de les 8:30 a les 14.00 hores, excepte festius.

Dimecres, de les 16.00 a les 18.00 hores, excepte els festius i els períodes següents:

  1. Període comprès entre el primer dilluns del mes de juny i el segon divendres de setembre.
  2. Període comprès entre el penúltim dilluns de desembre al segon dilluns de gener.
  3. Període corresponent al període de vacances escolars de setmana santa, d’acord amb el calendari aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, o departament que el substitueixi.

Canal electrònic (via internet)

Registra les sol·licituds, els escrits o les comunicacions relatius a tràmits i funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent. La data i hora per la qual es regeix aquest registre, és l’establerta per la Seu electrònica.

Atenció telefònica

938600700

De dilluns a divendres, de les 8:30 a les 14.00 hores, excepte festius.

Dimecres, de les 16.00 a les 18.00 hores, excepte els festius i els períodes següents:

  1. Període comprès entre el primer dilluns del mes de juny i el segon divendres de setembre.
  2. Període comprès entre el penúltim dilluns de desembre al segon dilluns de gener.
  3. Període corresponent al període de vacances escolars de setmana santa, d’acord amb el calendari aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, o departament que el substitueixi.

 

Altres contactes:

 Cita prèvia Registre general, Habitatge o IDCat

 

 Correus electrònics d'àmbit genèric

ccvo@vallesoriental.cat

presidencia@vallesoriental.cat

comunicacio@vallesoriental.cat

 

Contactes dels serveis

Contacte serveis a les persones

Contacte serveis als municipis

Contacte desenvolupament socioeconòmic

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 26.03.2024 | 15:01