Processos participatius

A continuació trobareu tota la informació sobre les processos de participació ciutadana directa que són d'interès per a la comarca:

PROCESSOS OBERTS

  

PROCESSOS TANCATS

   

 

 

Pla Director d'Infraestructures (PDI).

El Pla Director d’Infraestructures (pdI) és el document de planificació que recull totes les actuacions en infraestructures de transport públic, previstes al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), per a un decenni, amb independència de l’administració i l’operador que les explota. 

Atesa la dificultat de poder realitzar activitats i reunions presencials, per part de l’ATM es vol reforçar els mitjans per poder fer participació on-line.

A la web del PDI https://pdinfraestructures.cat/ trobareu diverses eines per seguir informats dels procediments del PDI i del PDU aparcaments d'enllaç.

►També podeu accedir a la plataforma de participació ciutadana del qüestionari "Aspectes dels aparcaments d'enllaç" https://fs3.formsite.com/Formularis/PDU_P-R/index.html  per recollir l'opinió sobre el PDU aparcaments d'enllaç.

Aquí podeu consultar les Al·legacions presentades pel Consell Comarcal, aprovades en el Ple de 30 de setembre de 2020.

Aquí podeu consultar la resposta de l’Autoritat del Transport Metropolità en relació a les al•legacions formulades en el tràmit d’informació pública del pdI. Es va donar compte en el Ple de 19 de maig de 2021.

Gent Gran

Aquest formulari va ser creat per l’Oficina de Gent Gran Activa de la Generalitat de Catalunya (OGGA) per prioritzar les polítiques públiques i les accions acordades en el 8è Congrés de la Gent Gran.

FORMULARI

Disponible fins el 25 de juny de 2021.

El Departament de Drets Socials encara ha de fer públic el resultat de l'enquesta.

Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV)

La Generalitat de Catalunya, amb la la col·laboració dels Consells Comarcals del Vallès Oriental i l'Occidental, impulsa els treballs de redacció del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) orientat a millorar la mobilitat entre els municipis de les dues comarques.

En el context del Pla Metropolità de Mobilitat, el Pla de Mobilitat dels Vallesos se centra en tres objectius. D’una banda, analitzar la mobilitat i com afecta a les diverses infraestructures ja planificades. En segon lloc, abordar el transvasament global de passatgers i mercaderies: xarxa viaria, xarxa ferroviària, autobusos interurbans, intercanviadors, polítiques urbans d’aparcaments, tramvies, plataformes segregades d’autobusos... I en tercer lloc, analitzar l’efecte d’intercanvi modal de mercaderies que pot suposar la posada en marxa del corredor del Mediterrani. En aquest punt cal destacar que pot suposar transvasar bona part del transport de mercaderies que ara s’efectua per carretera i que congestiona de manera considerable l’AP7/B30.

En tot moment es parla de dibuixar les infraestructures de mobilitat i els serveis de mobilitat. En aquest segon cas, es fa referència a que no només es vol concebre la infraestructura necessària sinó també quin transport públic ha de passar-hi: línies d’autobusos, carres segregats per autobusos, intermodalitat, etc.

La primera sessió en va realitzar a la Fira Sabadell a finals de juny de 2017 amb un total de 50 participants, centrada en recollir les opinions i inquietuds de les entitats i la ciutadania en matèria de mobilitat. Aquesta primera sessió es va centrar en valorar la situació actual de la mobilitat, sobretot, de l’estat de les modalitats de transport més rellevants: vehicle privat, transport públic i bicicleta.

D’ençà de les sessions inicials de participació, es va avançar en l’elaboració del document de Diagnosi com a pas previ i imprescindible per a la definició de propostes d’actuació. Aquests resultats van ser presentats en una sessió posterior, que en el cas del Vallès Oriental va tenir lloc el dia 6 de febrer a Canovelles. L'objectiu de la sessió va ser generar debat sobre els eixos d'actuació per tal d'ajustar-los a les necessitats del territori.

El 3 de febrer es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci d’informació pública del PEMV.

A partir d’aquell moment, es va obrir un període d’exposició pública, que durà fins el dia 6 d’abril de 2020, en el qual totes les persones naturals o jurídiques interessades podien examinar el Pla i el corresponent Estudi ambiental estratègic, i formular les al·legacions, suggeriments i observacions que es considerin oportunes sobre el Pla i Estudi esmentats.

La documentació es pot consultar a les oficines de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat (Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona), al Tauler d’anuncis de la Generalitat de Catalunya (informació disponible a la intranet del Departament fins el 8 d’abril de 2020) i a la pàgina web del PEMV a l’apartat Participa – Esdeveniments.

Per garantir un bon retorn a totes les entitats i persones que han participat en les diferents fases del procés participatiu del PEMV, així com a totes les persones interessades en l’àmbit d’actuació del Pla, es van realitzar dues sessions, una a cadascun dels Vallesos, amb l’objectiu d’exposar el document i el procés d’al·legacions.

El 27 de febrer a les 18h al Centre d’Art i Noves Tecnologies – Can Font de Les Franqueses del Vallès es va fer una trobada amb entitats i ciutadania del Vallès Oriental:

AQUÍ POTS ACCEDIR A LA DOCUMENTACIÓ I RESUM DE LA TROBADA

RECULL DE PROPOSTES

Al·legacions presentades pel Consell Comarcal, aprovades en el Ple de 22 de juliol de 2020.

Aprovació definitiva del Pla Específic de Mobilitat del Vallès

Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació (2018-2025)

El Consell Comarcal del Vallès Oriental va elaborar el Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025) per tal de definir el full de ruta del territori pels propers anys de manera concertada amb agents i ciutadania. Va ser aprovat pel Ple del Consell Comarcal el 25 de setembre de 2019.

Com la resta del territori, el Vallès Oriental ha hagut de fer front a l’impacte d’una crisi econòmica que ha deixat un panorama nou que requereix de la definició de noves estratègies a curt, mig i llarg termini. És l’hora, per tant, d’engegar un nou procés estratègic per donar respostes als nous reptes econòmics i socials.

En aquest sentit, el Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025) vol ser una eina de dinamització social basada en el consens del tot el territori i en la participació de les administracions, empreses i la ciutadania en favor del desenvolupament econòmic i l’ocupació a la comarca.

Espai de particiapció al Pla Estratègic

Darrera actualització: 04.01.2023 | 13:39
Darrera actualització: 04.01.2023 | 13:39