Durant el quart trimestre de 2017 es generen 5.082 llocs de treball més al Vallès Oriental respecte 2016

Dijous, 1 de març de 2018 a les 00:00

En els darrers mesos de 2017 la comarca ha incrementat els llocs de treball en un 3,7% interanual.  Els assalariats han crescut en 5.418 (+5,1%), però els autònoms disminueixen en 336 (-1,1%). En total, els llocs de treball localitzats a la comarca són 141.376, amb 112.085 assalariats i 29.291 autònoms. 
 

L’increment del 3,7% interanual de l’ocupació localitzada al Vallès Oriental es produeix, en valors absoluts, gràcies al bon comportament de la indústria i els serveis. El sector serveis ha incrementat un 5,6% els assalariats i ha disminuït un -1,4% els autònoms. La  indústria augmenta els assalariats en un 3,1% i els autònoms redueixen en un -0,6%. D’altra banda, l’agricultura suma un 4,2% més de treballadors assalariats i un -2,1% menys d’autònoms. Per últim, la construcció incrementa de manera destacada el nombre de llocs de treball assalariats (+11,9%), però el nombre d’autònoms es redueix (-0,2%). 

A nivell territorial, els municipis que lideren l’augment dels assalariats són Granollers i Sant Celoni amb 1.659 i 589 assalariats més, respectivament. En el cas dels autònoms és a Granollers on es troba la reducció més destacada (97 autònoms menys).

Pel que fa a l’àmbit metropolità, els components de l’estructura productiva (assalariats, autònoms i comptes de cotització) augmenten respecte al quart trimestre del 2016.

Les empreses (centres de cotització) creixen un 1,1% respecte al quart trimestre del 2016.

El tercer component de l’estructura productiva de la comarca, els centres de cotització (empreses), també registren un comportament positiu, amb un increment de l’1,1% interanual, la qual cosa suposa 131 empreses més, arribant ja a les 12.393. Per sectors, tots menys el cas de l’agricultura registren un increment en el nombre d’empreses. En valors absoluts, destaca el creixement en el sector serveis amb 76 empreses més (+0,8%). El sector de la construcció registra l’augment més elevat en termes relatius, amb 56 noves empreses, que suposa un augment del 4,7% respecte al mateix període de l’any anterior.

Darrera actualització: 01.03.2018 | 13:14