|
 

Butlletí digital

Subscripció al butlletí

Noticies
Esports
Joventut
Educació
Turisme
L'Observatori
Agenda
Amunorchi
Consell
Observatori
LISMIVO
Turisme
Anuncis
Anuncis / Edictes

Last update 11.03.2013 | 11:37
User access

Avís legal

L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.