Canals de contacte

El Consell Comarcal fem atenció presencial, però demanem fer-ho millor amb cita prèvia.

Prioritzem la gestió online.

Si ho necessites, t'ajudem i assessorem de com fer-ho. 

 

 Atenció presencial:

De dilluns a divendres, de les 8:30 a les 14.00 hores. Dimecres, de les 16.00 a les 18.00 hores.

Actualment, i a causa de la pandèmia, de 12 h a 13 h es tanca l'Oficina d'Atenció Ciutadana per tasques de desinfecció.

Aquest horari és vigent, excepte festius. 

El període comprès entre el primer dilluns de juny i fins el primer divendres de setembre, del penúltim dilluns de desembre al segon dilluns de gener i durant el període corresponent a les vacances escolars de Setmana Santa no hi ha atenció a la tarda.

 

Atenció telefónica:

93 860 07 00

De dilluns a divendres, de les 8:30 a les 14.00 hores. Dimecres, de les 16.00 a les 18.00 hores.

Aquest horari és vigent, excepte festius. 

El període comprès entre el primer dilluns de juny i fins el primer divendres de setembre, del penúltim dilluns de desembre al segon dilluns de gener i durant el període corresponent a les vacances escolars de Setmana Santa no hi ha atenció a la tarda.

 

 Correus electrònics d'àmbit genèric

ccvo@vallesoriental.cat

presidencia@vallesoriental.cat

comunicacio@vallesoriental.cat

 

 

 Tràmits i gestions

 

   SERVEIS A LES PERSONES

Sol·licitud IDCAT

 

POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

 

OFICINA COMARCAL DE CONSUM

938600700 

consum@vallesoriental.cat

OFICINA COMARCAL HABITATGE

938600700  - 93 860 07 08 - 667 99 21 35

habitatge@vallesoriental.cat

ENSENYAMENT

93 8600700 

sp@vallesoriental.cat

 • Ajuts individuals de desplaçament obligatoris
 • Agenda escolar
 • Servei d’acompanyants  del transport escolar  i del transport adaptat i assistit
 • Servei de menjador escolar
 • Servei de transport escolar

FOMENT DE L’OCUPACIÓ:

938600702

dl@vallesoriental.cat

ocupacio@vallesoriental.cat

Programa Talents en potència: talentspotencia@vallesoriental.cat

JOVENTUT:

938600700

Programa referents d'ocupació juvenil: ocupaciojuvenil.vallesoriental@oficinajove.cat

Servei d'orientació laboral: treball.vallesoriental@oficinajove.cat treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

Servei d'orientació en mobilitat internacional: sp@vallesoriental.cat

 

   SERVEIS ALS MUNICIPIS

Servei d'assistència tècnica i assessorament en matèria de salut

938600710 mat@vallesoriental.cat

Accés motoritzat al medi natural.

938600710 mat@vallesoriental.cat

Emissió d’informes.

938600710 mat@vallesoriental.cat

Servei comarcal d’oficina tècnica de medi ambient i territori.

938600710 mat@vallesoriental.cat

Servei comarcal de gestió energètica i d’aigua (GEA).

938600710 mat@vallesoriental.cat

Servei d'assistència tècnica i assessorament d'arquitectura.

938600710 mat@vallesoriental.cat

Servei d'assistència tècnica i assessorament d'arquitectura técnica.

938600710 mat@vallesoriental.cat

Servei d'assistència tècnica i assessorament de medi ambient i enginyeria.

938600710 mat@vallesoriental.cat

Servei d'assistència tècnica i assessorament en matèria de mobilitat.

938600710 mat@vallesoriental.cat

Àrea bàsica de serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental.

938600706 psi@vallesoriental.cat

 • Servei d’ajuda a domicili
 • Servei de tecnologies de suport i cura
 • Servei d'acolliment residencial d'urgència
 • Servei de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació
 • Serveis de menjador social
 • Serveis d’assessorament tècnic d’atenció social primària
 • Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

Servei d’assessorament en la intervenció de les administracions públiques en matèria de protecció als infants i adolescents i en els procediments administratius corresponents.

938600706 psi@vallesoriental.cat

Servei d’Assessorament Jurídic d’Estrangeria (SAJE).

938600706 psi@vallesoriental.cat

Servei d’interpretació língüstica.

938600706 serveidetraduccio@vallesoriental.cat

Servei d’assessorament tècnic d’infància i familia.

938600706 psi@vallesoriental.cat

Servei d’assessorament tècnic en gent gran.

938600706 psi@vallesoriental.cat

Servei d’assessorament tècnic en gent gran.

938600700 secretaria@vallesoriental.cat

Servei d'assistència tècnica i assessorament en arxiu i gestió documental.

938600700 secretaria@vallesoriental.cat

Suport als serveis de telecomunicacions: veu, mòbil i dades. secretaria@vallesoriental.cat

Servei d'assistència tècnica i assessorament en TIC: 

938600700 ccvo@vallesoriental.cat

Serveis de certificació digital.

938600700 scd@vallesoriental.cat

Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC):

938600700 smec@valesoriental.cat

Atenció a professionals de joventut:

938600700 sp@vallesoriental.cat

 

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

Gestors del programa individual d'atenció a la dependència de suport als serveis socials bàsics.

938600706 psi@vallesoriental.cat

Referent comunitària del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependència al Vallès Oriental.

938600706 psi@vallesoriental.cat

Impuls i dinamització dels polígons d’activitat económica.

938600702. poligons@vallesoriental.cat

Observatori-Centre d’Estudis.

938600700. Observatori@vallesoriental.cat

Sector agroalimentari.

938600700. productesterra@vallesoriental.cat

Servei de Turisme.

938600700. turisme@vallesoriental.cat

Taula Vallès Oriental Avança.

938600702. plaestrategic@vallesoriental.cat. dl@vallesoriental.cat

Xarxa LISMIVO.

938600700. dl@vallesoriental.cat ocupacio@vallesoriental.cat

 

   

LA INSTITUCIÓ A LA XARXA

Darrera actualització: 02.12.2021 | 14:34