Guia de Serveis i Cartes de servei

Guia de Serveis

La Guia de Serveis 2024 representa el compromís del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb la qualitat i la transparència. 

El Consell Comarcal prestem serveis als ajuntaments i a la ciutadania, i situem la transparència, el treball en xarxa i la concertació social i comarcal com a principis centrals d’actuació. La nostra missió es fonamenta en els principis de qualitat, igualtat d’oportunitats i benestar de les persones.

La Guia de Serveis incorpora els programes, activitats i serveis que oferim i els canals de comunicació amb les persones responsables. Per a cada servei es detalla l’objecte, les funcions o línies d’actuació, les persones i col·lectius destinataris i el contacte de les persones responsables.

A part de la descripció dels serveis a la ciutadania i als ajuntaments, que representen el gruix de la Guia, també s’informa dels organismes i de les actuacions per al desenvolupament social i econòmic de la comarca. 

 

La Guia de Serveis 2024 es va aprovar en la Comissió de Govern de 20 de desembre de 2023.

  

 

Cartes de Servei

A banda de la Guia de Serveis, el Consell Comarcal disposem de quatre cartes de serveis, que representen un pas més en el nostre compromís amb la ciutadania, on informem sobre els serveis que prestem, els estàndards de qualitat que s’hi apliquen i els drets i les obligacions que us assisteixen. Aquestes cartes s'actualitzen cada any. 

       

Tant la Guia de serveis com les Cartes de servei s'han actualitzat posant en valor els objectius de desenvolupament sostenible ODS.

Darrera actualització: 30.01.2024 | 09:29