Guia de Serveis i Cartes de servei

GUIA DE SERVEIS

La Guia de Serveis és el conjunt de serveis que oferim a la ciutadania i als municipis, degudament identificats, on expliquem els objectius del servei, les funcions que es desenvolupen, les persones responsables i el contacte. La Guia s'actualitza cada any i s'aprova per l'òrgan competent.

L'actual Guia vigent es va aprovar en la Comissió de Govern de 26 de gener de 2022.

   

CARTES DE SERVEI

A banda de la Guia de Serveis, el Consell Comarcal disposem de tres cartes de serveis, que representen un pas més en el nostre compromís amb la ciutadania, on informem sobre els serveis que prestem, els estàndards de qualitat que s’hi apliquen i els drets i les obligacions que us assisteixen. Aquestes cartes s'actualitzen cada any. Les cartes de servei vigents van ser aprovades en la Comissió de Govern de 26 de gener de 2022.

      

Tant la Guia de serveis com les Cartes de servei s'han actualitzat posant en valor els objectius de desenvolupament sostenible ODS.

Darrera actualització: 18.02.2022 | 09:12