Retribucions grups polítics i càrrecs electes

El Ple del Consell Comarcal va aprovar el 16 de desembre de 2020 el pressupost d'ingressos i despeses per al 2021, on s'inclouen:

► Dotacions econòmiques als grups comarcals: Tram fix: 158,88 euros mensuals per grup - Tram variable: 201,19 euros mensuals per conseller i consellera comarcal adscrits al grup.

► Assignació econòmica a favor dels consellers i de les conselleres de 95 euros per assistència als òrgans col·legiats del Consell Comarcal per la concurrència efectiva a les sessions, tret d’aquells consellers amb dedicació parcial o exclusiva.

► Indemnització de 50 euros a favor dels portaveus dels grups polítics comarcals per sessió de Junta de Portaveus en què assisteixin.

Darrera actualització: 17.12.2020 | 13:53
Darrera actualització: 17.12.2020 | 13:53