Retribucions grups polítics i càrrecs electes

El Ple del Consell Comarcal va aprovar el 21 de desembre de 2022 el pressupost d'ingressos i despeses per al 2023 que es mantenen igual que al 2022:

► Dotacions econòmiques als grups comarcals: Tram fix: 158,88 euros mensuals per grup - Tram variable: 201,19 euros mensuals per conseller i consellera comarcal adscrits al grup.

No hi ha cap càrrec electe amb dedicació parcial o total. Les retribucions es perceben en concepte d'assistència.

► Assignació econòmica a favor dels consellers i de les conselleres de 95 euros per assistència als òrgans col·legiats del Consell Comarcal per la concurrència efectiva a les sessions, tret d’aquells consellers amb dedicació parcial o exclusiva.

► Indemnització de 50 euros a favor dels portaveus dels grups polítics comarcals per sessió de Junta de Portaveus en què assisteixin.

 

Darrera actualització: 18.01.2023 | 10:49
Darrera actualització: 18.01.2023 | 10:49