Retribucions grups polítics i càrrecs electes

El Ple de 20 de desembre de 2023 va aprovar el Pressupost per a 2024, que inclou les dotacions econòmiques a grups comarcals i càrrecs electes.

► Dotacions econòmiques als grups comarcals: Tram fix: 158,88 euros mensuals per grup - Tram variable: 201,19 euros mensuals per conseller i consellera comarcal adscrits al grup.

► Assignació econòmica a favor dels consellers i de les conselleres de 95 euros per assistència als òrgans col·legiats del Consell Comarcal per la concurrència efectiva a les sessions, tret d’aquells/es consellers/es amb dedicació parcial o exclusiva (No n'hi ha cap amb dedicació exclusiva ni parcial).

Plens ordinaris: 11/any

Comissions de Govern ordinàries: 11/any

Comissions informatives ordinàries: 11/any

Comissió Especial de comptes: 1/any

Consell de direcció comarcal: 1/setmana, excepte vacances estiu, Setmana Santa i Nadal)

► Indemnització de 50 euros a favor dels portaveus dels grups polítics comarcals per sessió de Junta de Portaveus en què assisteixin. 

Juntes de portaveus ordinàries: 11/any

 

 

 

Darrera actualització: 21.02.2024 | 18:07
Darrera actualització: 21.02.2024 | 18:07