Retribucions grups polítics i càrrecs electes

El Ple de 19 de juliol de 2023 va aprovar les dotacions econòmiques a grups comarcals i càrrecs electes, que es mantenen igual que la legislatura anterior.

► Dotacions econòmiques als grups comarcals: Tram fix: 158,88 euros mensuals per grup - Tram variable: 201,19 euros mensuals per conseller i consellera comarcal adscrits al grup.

► Assignació econòmica a favor dels consellers i de les conselleres de 95 euros per assistència als òrgans col·legiats del Consell Comarcal per la concurrència efectiva a les sessions, tret d’aquells consellers amb dedicació parcial o exclusiva.

► Indemnització de 50 euros a favor dels portaveus dels grups polítics comarcals per sessió de Junta de Portaveus en què assisteixin.

 

Darrera actualització: 19.07.2023 | 14:06
Darrera actualització: 19.07.2023 | 14:06