Ple ordinari

Dimecres, 22 de maig de 2024 de 19:00 a 20:00

Sessió pública

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent de 17 d'abril de 2024.

2. Aprovar l'acta de la sessió de 24 d'abril de 2024.

PRESIDÈNCIA

3. Aprovar el Programa d’actuació comarcal.

ÀREA D’AGENDA 2030 I DRETS DE LA CIUTADANIA

4. Aprovar el contingut i la signatura de l’Addenda de modificació per a l’any 2024 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

ÀREA DE CULTURA I LLENGUA

5. No exercir el dret de tanteig o si és el cas, el dret de retracte, amb relació a l’immoble "Masia Aragall o Ca l’Aragall" del municipi d’Aiguafreda.

6. No exercir el dret de tanteig o si és el cas, el dret de retracte, amb relació a l’immoble "Casa Viader" del municipi de Cardedeu.

7. No exercir el dret de tempteig, o si és el cas el dret de retracte, en relació amb la finca Can Clavell de Sant Pere de Vilamajor.

ÀREA D’HISENDA

8. Aprovar un reconeixements extrajudicial. (X2024005515)

9. Aprovar el reconeixement extrajudicial. (X2024005519)

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

10. Ratificar el Decret de Presidència 2024PRES000274, de 15 d’abril, d’aprovació del contingut i la signatura de la modificació conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025.

11. Ratificar el Decret de Presidència 2024PRES000320, de 30 d’abril, d’acceptació de la revocació parcial de l’import atorgat per al finançament de la línia d’actuació de la Fitxa 44 per a l’exercici 2022 (exp. CP0104/22/000001) corresponent al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social formalitzat amb el Departament de Drets Socials.

12. Ratificar el Decret de Presidència 2024PRES000321, de 30 d’abril, d’aprovació de la justificació econòmica de les fitxes del Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

13. Ratificar el Decret de Presidència 2024PRES000330, de 6 de maig, d’aprovació de la justificació econòmica de les fitxes del Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

14. Acceptar la subvenció atorgada per Resolució del director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 23 d'abril de 2024, per a la realització de les actuacions del Programa Treball i Formació.

15. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Cànoves i Samalús, Cardedeu, FigaróMontmany, la Garriga, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vallromanes i Vilanova del Vallès, el Consorci Besòs Tordera i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per les Ordres EMT/68/2022, EMT/2/2023 i EMT/170/2023 i a la Resolució EMT/4378/2023, de 21 de desembre, per la qual s'obre la convocatò

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2024PRES000290, de 19 d'abril, al 2024PRES000354, de 16 de maig.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2024GER000626, de 19 d'abril, al 2024GER000798, de 16 de maig.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte de l'estat d'execució del Pressupost de l'any 2024, corresponent al 1r trimestre de 2024.

4. Donar compte del resum anual del control intern corresponent a l’exercici 2023.

TRESORERIA

5. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2024).

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

6. Donar compte de la memòria de Comunicació externa i transparència de l'any 2023.

16. Precs i preguntes.

Consorci Besòs Tordera

Av. Sant Julià, 241 - 08403 Granollers - Barcelona
Telèfon: 938405270
Adreça electrònica: consorci@besos-tordera.cat
Lloc web: besos-tordera.cat/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 17.05.2024 | 13:51