Comissió de Govern

Dimecres, 24 d’abril de 2024 de 18:30 a 19:00

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 20 de març de 2024.

ÀREA D’HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

3. Resoldre les al•legacions d’Accent Social, SL en relació amb l’expedient per a la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 3 i imposició de penalitats.

4. Resoldre les al•legacions d’Accent Social, SL en relació amb l’expedient per a la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 4 i imposició de penalitats.

5. Resoldre les al•legacions d’Accent Social, SL en relació amb l’expedient per a la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 5 i imposició de penalitats.

6. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments en relació amb el Servei de transport adaptat.

7. Aprovar la pròrroga de l’Acord Marc del servei de transport adaptat i assistit.

8. Precs i preguntes.

Consorci Besòs Tordera

Av. Sant Julià, 241 - 08403 Granollers - Barcelona
Telèfon: 938405270
Adreça electrònica: consorci@besos-tordera.cat
Lloc web: besos-tordera.cat/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 22.04.2024 | 14:40