Comissió de Govern

Dimecres, 24 de gener de 2024 de 18:30 a 18:45

(Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 20 de desembre de 2023.

ÀREA D’HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

3. Ratificar el Decret de Gerència 2023GER002129, de 29 de desembre, de transferència d’una bestreta del 70% de l’import atorgat en concepte d’ajuts individual de menjador aprovada mitjançant acord de la Comissió de Govern de 25 d’octubre de 2023 a l’Escola Municipal Pau Vila de Parets del Vallès a l’Ajuntament de Parets del Vallès.

4. Ratificar el Decret de Gerència 2023GER002130, de 29 de desembre, de transferència d’una bestreta del 70% de l’import atorgat en concepte d’ajuts individual de menjador aprovada mitjançant acord de la Comissió de Govern de 25 d’octubre de 2023 a l’Institut escola Municipal de Treball de Granollers a l’Ajuntament de Granollers.

5. Aprovar la liquidació econòmica de les fitxes 45.7, 45.8 i 45.10 incloses a la segona modificació de l’Addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

6. Aprovar la liquidació econòmica de les fitxes 45.12, 45.14 i 45.19 de la modificació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2021 en relació amb el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb diversos ajuntaments.

7. Modificar el contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental (LOT 4) formalitzat amb Interim Services Solutions, SL, el 12 d'agost de 2022.

8. Modificar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Fundació Aymar i Puig (Lot 2) formalitzat el 5 de juliol de 2022.

9. Modificar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i Accent Social, SL, (Lot 4) formalitzat el 30 de juny de 2022.

ÀREA DE TURISME

10. Aprovar el contingut i la signatura del Contracte programa amb la Diputació de Barcelona per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca (període 2024-2027).

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS

11. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 115D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

12. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 119D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

13. Precs i preguntes.

Adreça:

Sala Cooperativa Basart de Parets del Vallès (Pl. de la Vila, s/n)

Darrera actualització: 22.01.2024 | 10:18