Comissió de Govern

Dimecres, 20 de març de 2024 de 18:30 a 18:45

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 28 de febrer de 2024.

ÀREA D’HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

3. Ratificar el Decret de Presidència 2024PRES000141, de 29 de febrer, de justificació de la Resolució IFE/3681/2023, de 31 d’octubre, per la qual s’aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l'exercici 2023.

4. Precs i preguntes.

Adreça:

Consorci Besòs Tordera

Darrera actualització: 18.03.2024 | 11:20