Comissió de Govern ordinària

Dimecres, 22 de novembre de 2023 de 18:30 a 18:45

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 25 d'octubre de 2023.

ÀREA D’HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d'avaluació ambiental.

ÀREA DE JOVENTUT

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Canovelles, Cardedeu, la Garriga, la Llagosta, Martorelles, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Pere de Vilamajor, Vallromanes i Vilanova del Vallès, per a l’execució del projecte de benestar emocional per a la infància i l’adolescència per a l’any 2023 en el marc del recurs de la Diputació de Barcelona per a l’any 2023.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

4. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000546, de 24 d'octubre, d’al·legacions a la Resolució emesa pel director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 9 d’octubre de 2023, de l'expedient núm. 2019-DONA-12-SPOO-00099.

5. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000547, de 24 d'octubre, d'al·legacions a la Resolució emesa pel director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 9 d’octubre de 2023, de l'expedient núm. SOC039/19/00099 2019-PANP-12-SPOO00099.

6. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000548, de 24 d'octubre, d'al·legacions a la Resolució emesa pel director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 16 d’octubre de 2023, de l'expedient núm. SOC039/19/00099 2019-PRGC-12-SPOO00099.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

7. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000573, de 3 de novembre, d’aprovació del contingut i la signatura del Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de compliment d’objectius de cada servei o programa, establert en els acords del contracte programa 2021.

8. Aprovar el contingut i la signatura del VII conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials amb els ajuntaments de la comarca. ÀREA D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS

9. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000536, de 19 d’octubre, de desestimació del recurs de reposició 13D contra la resolució dels ajuts de menjador del curs 2023/2024.

10. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 9E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

11. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 10E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

12. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 11E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

13. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 83D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

14. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 84D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

15. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 85D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

16. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 86D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

17. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 87D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

18. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 88D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

19. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 89D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

20. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 90D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

21. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 91D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

22. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 92D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

23. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 93D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

24. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 94D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

25. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 95D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

26. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 96D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

27. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 97D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

28. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 98D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

29. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 99D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

30. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 100D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

31. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 101D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

32. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 102D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

33. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 103D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

34. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 104D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

35. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 106D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

36. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 107D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

37. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 108D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024

38. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 109D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

39. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 110D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

40. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 111D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

41. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 112D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

42. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 113D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

43. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 114D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

44. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 22.01.2024 | 10:07