Comissió de Govern ordinària

Dimecres, 20 de desembre de 2023 de 18:00 a 18:30

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 22 de novembre de 2023.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar la Guia de Serveis de l’any 2024.

ÀREA D’HISENDA

3. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

4. Esmenar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental (referència 59423010), aprovada per la Comissió de Govern de 25 d'octubre de 2023. ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

5. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000601, de 16 de novembre, de presentació de la documentació requerida per a sol·licitar el finançament del Programa Temps per cures per a la prestació del servei de cura per a nenes i nens de 0 a 16 anys.

6. Ratificar el Decret de Gerència 2023GER001955, de 27 de novembre, de transferència d’una bestreta del 70% de l’import atorgat en concepte d’ajuts individual de menjador pels ajuntaments de Sant Celoni i Santa Maria de Martorelles.

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS

7. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 122D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

8. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 25.01.2024 | 11:30