Comissió de Govern ordinària

Dimecres, 28 de febrer de 2024 de 18:30 a 19:00

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta de la sessió de 17 de gener de 2024.

ÀREA D’HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA D’EDUCACIÓ

3. Atorgar els ajuts individuals de desplaçament obligatori per al curs 2023-2024.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

4. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció nominativa directa a APINDEP RONÇANA, SCCL en relació amb el transport adaptat.

5. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció nominativa directa a la Fundació Aspace Catalunya en relació amb el transport adaptat.

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS

6. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 123D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

7. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 124D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

8. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 125D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

9. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 126D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

10. Resoldre el recurs de reposició núm. 2023/2024 ED-PS 127D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023/2024.

11. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 11.03.2024 | 10:00