Comissió de Govern ordinària

Dimecres, 20 de març de 2024 de 18:30 a 18:45

Al Consorci Besòs Tordera

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 28 de febrer de 2024.

ÀREA D’HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

3. Ratificar el Decret de Presidència 2024PRES000141, de 29 de febrer, de justificació de la Resolució IFE/3681/2023, de 31 d’octubre, per la qual s’aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l'exercici 2023.

PER URGÈNCIA

1. Aprovar la justificació de despeses de la subvenció, codi XGL 23/X/350119, Inversions de millora a la seu actual del Consell Comarcal (c. Miquel Ricomà, 46), atorgada per la Diputació de Barcelona.

2. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una ampliació de terminis i una nova periodificació de l’ajut 23/X/337850 1a. fase de reforma dels antics jutjats de Granollers com a nova seu del Consell Comarcal.

4. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 30.04.2024 | 14:26