Consorci de Residus, pressupost del Consell Comarcal i l’impuls del Servei Comarcal de Salut Pública centren el debat en el Consell d’Alcaldies

Dijous, 14 de novembre de 2019
  • El Casal de Llerona, a les Franqueses del Vallès, acull el primer Consell d’Alcaldies de la legislatura, presidit per Francesc Colomé.

El primer Consell d’Alcaldies de la legislatura, celebrat ahir al Casal de Llerona i presidit per Francesc Colomé, ha tractat, entre d’altres temes, sobre els pressupostos que el Consell Comarcal està treballant per al 2020 i que posen de manifest que “el Consell està mal finançat per diversos motius, entre els quals el fet que la Generalitat ha anat reduint les aportacions als ens comarcals i els reclamarem que els serveis que prestem han d’anar acompanyats d’un finançament suficient”, ha comentat el president Francesc Colomé. Per altra banda també es va posar sobre la taula començar a estudiar la possibilitat d’augmentar la quota que aporten els ajuntaments en determinats serveis.

El president ha valorat el paper del Consell d’Alcaldies i ha destacat la necessitat que hi hagi consensos amplis en els temes que afecten a la comarca.

Impuls al Servei Comarcal de Salut Pública

Per altra banda, els màxims representants dels ajuntaments han pogut conèixer  el Servei Comarcal de Salut Pública, al qual es vol donar un nou impuls. 

La Llei de salut pública de Catalunya atribueix als ajuntaments un ampli ventall de competències mínimes com són el control dels establiments alimentaris minoristes, de restauració i de mercats; de les aigües de consum humà; dels riscos ambientals; dels animals domèstics, urbans i plagues, dels equipaments públics i habitatges; dels establiments de tatuatges i pírcings; i de l’educació en salut.

Com van posar de manifest el cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori, Jaume Viure, les competències municipals en matèria de salut pública tenen una complexitat tecnicocientífica i jurídica elevada, impliquen l’exercici d’autoritat, comporten responsabilitats polítiques i requereixen dur a terme procediments administratius d’inspecció, control i sancionadors.

Així mateix, els ajuntaments han d’abordar alhora una orientació preventiva, proactiva i transversal que afavoreixi una vida més saludable per a la ciutadania des de cadascun dels àmbits dels nostres ajuntaments.

Tot això, com ha explicat el conseller, José Antonio Montero, “obliga a dotar-se dels resursos adequats i suficients per exercir aquestes competències d’una manera eficaç i eficient, fet que sovint desborda a la majoria d’ajuntaments”.

Davant d’aquest repte, i en base a l’experiència, la proposta que fa el Consell Comarcal, segons Montero, “pretén superar dificultats a partir de la col·laboració per establir un servei comarcal que aporti valor públic afegit”.

Les caracterísques del servei:

  • Vocació de servei públic, cooperació i excel·lència
  • Visió integral de la salut (protecció, prevenció, promoció i vigilància)
  • Conformació d’un equip especialitzat multidisciplinar i plurifuncional (amb perfils tecnicocientífics, jurídics i administratius) , creant una xarxa de coneixement i experiència.
  • Estudi de necessitats, planificació i execució concertada cas a cas amb l’Ajuntament i amb l’assessorament del Servei comarcal de millora i estratègica corporativa
  • Estandardització de criteris, coordinació, seguiment, avaluació i millora continuada
  • Optimització i eficiència basada en l’equip del servei i en el treball flexible
  • Posada a disposició de tots els mitjans (formació, assegurances, eines TIC, reactius, etc.)
  • Orientació de la col·laboració a llarg termini

 

Consorci de Residus

Per altra banda, en el transcurs de la reunió el president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, Albert Camps, ha plantejat les millores previstes que afrontarà en els propers anys l’organisme, tant pel que fa a instal·lacions, equipaments, model de servei, finançament i treball conjunt amb els ajuntaments consorciats.

Darrera actualització: 9.09.2021 | 11:06