El Vallès Oriental inicia el full de ruta cap a la transició energètica

Dimecres, 18 de maig de 2022
  • Enguany, es posarà en marxa l’Oficina Comarcal de Transició Energètica, destinada a col·laborar amb la Generalitat i a donar suport als municipis en la planificació i implantació de les energies renovables.

Al Consell d’Alcaldies del Vallès Oriental, celebrat avui a la Sala Tarafa de Granollers, s’ha donat el tret de sortida al full de ruta per a la transició energética al Vallès Oriental, amb l’anunci de la propera posada en marxa de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica.

Està previst que el Consell Comarcal pugui tenir operativa l’Oficina abans que acabi l’any i en ella s’oferirà suport a comunitats energètiques locals promogudes pels ajuntaments, i també assistència a municipis que tinguin comunitats i particulars que vulguin instal·lar algun tipus d'energia renovable.

El president del Consell Comarcal, Emilio Cordero, ha destacat, respecte a la posada en marxa d’aquesta oficina, que “hem de mirar els fons Next Generation, però també més enllà, cap al respecte del medi ambient i els objectius que marca l’agenda 2030”. En aquest sentit, el conseller comarcal de Medi Ambient, Joan Daví, ha posat en valor la feina que s’està desenvolupant des del Consell Comarcal de suport als ajuntaments per a l’estalvi energètic i la necessitat de continuar treballant i intensificant  aquesta línea: “La transició energètica és un tema que preocupa i tots tenim ara mateix en agenda, en el context de l’emergència climàtica i de l’oportunitat que suposen els fons Next Generation, oportunitat que no podem desaprofitar”, ha dit.

Per la seva part, Marta Morera, directora de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), ha presentat al Consell d’Alcaldies el full de ruta per a la transició energètia amb el qual la Generalitat de Catalunya preveu  complir l’objectiu de la UE d’assolir la neutralitat climàtica al 2050.

Per axiò, l’estratègia de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT 2050) preveu, per una banda, reduir el consum d’energia en un 41%  en el període 2017-2050; i per altra banda, la necessitat d’un gran creixement de les energies renovables (sobretot, eòlica i fotovoltaica), que hauríen de passar d’una potència instal·lada de 3.558 MW el 2020 fins a 61.882 MW el 2050. D’acord amb aquestes previsions, la Generalitat de Catalunya preveu que el 2050 les instal·lacions eòliques i solars d’energia renovable ocupin un 2,5% de la superfície total de Catalunya.

Per a la planificació territorial de les energies renovables, la Generalitat de Catalunya preveu la participació dels consells comarcals i ajuntaments, així com la creació d’una taula de diàleg social. En aquest context, la directora de l’ICAEN ha anunciat la creació de la Xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica (OCTEs), en la qual el Consell Comarcal ja ha sol·licitat participar.

Estalvi de prop de 700.000 € en sis anys.

La gestió portada a terme pel Servei comarcal de gestió energètica i d’aigua del Consell Comarcal ha generat uns estalvis acumulats de 683.000 euros als 27 ens locals als quals presta el servei.

Aquest Servei es va iniciar l’any 2015 amb 4 ajuntaments, i actualment gestiona els subministraments de 25 ajuntaments, del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i del Consell Comarcal, amb una facturació anual de 6,8 milions d’euros en total. Dels 2.433 subministraments gestionats, 1.758 són d’electricitat, 197 de gas, 22 de vehicles 14 de GLP, 5 de biomassa i 437 d’aigua.

El Servei comarcal de gestió energètica i d’aigua és un servei especialitzat del Consell Comarcal que s’ofereix als ajuntaments de la comarca amb l’objectiu de promoure l’estalvi i l’eficiència energètica. El servei posa l’èmfasi en la gestió, amb la premissa que les mesures més senzilles i de baix cost poden donar grans estalvis i són, a més a més, la base per a futures millores tecnològiques.

En aquest període s’ha gestionat l’optimització de la contractació dels subministraments d’electricitat i de gas, fet que ha permès uns estalvis de 594.797 euros. Així mateix, gràcies al Servei comarcal s’han trobat errades en 199 factures, de manera que un cop gestionades les reclamacions corresponents s’ha aconseguit la devolució de 57.709 euros. Per altra banda, s’han detectat i donat de baixa  subministraments sense consum, amb la qual cosa s’ha obtingut un estalvi addicional de 28.114 euros.

El Servei analitza sistemàticament totes les factures i contractes, i fa simulacions de les potències i tarifes òptimes que cal contractar en cada cas. Així mateix, es poden detectar subministraments innecessaris, desviacions de consum o diferències dels preus facturats respecte dels contractats. Tota aquesta anàlisi permet, també, formular propostes de millora.

També s’ocupa de gestionar en nom dels ajuntaments els tràmits que siguin necessaris amb les companyies comercialitzadores, amb la qual cosa la interlocució esdevé més fluïda. Igualment, el Servei reporta als ajuntaments les anàlisis i propostes de millora efectuades juntament amb els resultats obtinguts i també formula la previsió de despesa energètica i d’aigua anual. A més, dóna suport en el procés de contractació d’energia en el mercat liberalitzat i en el canvi de comercialitzadora, si fos necessari, en el disseny, execució, seguiment i avaluació d’estratègies, projectes i accions en matèria d’energia i d’aigua, i en la tramitació de subvencions en aquestes matèries.

Per a tota aquesta tasca, el servei compta amb professionals especialitzats i exclusivament dedicats al Servei i amb un programari específic de gestió, comptabilitat i telelectura energètica que ofereix la possibilitat de tractar grans volums d’informació de forma sistemàtica i exhaustiva. Amb aquests mitjans és possible identificar un gran nombre d’optimitzacions de potència complexes, molt difícils de determinar d’altra manera, ja que es tracta de solucions basades en potències contractades variables segons la tarifa i els períodes de facturació i en penalitzacions calculades perquè es compensin amb escreix els estalvis obtinguts.

Resposta de Creu Roja amb persones refugiades d’Ucraïna

En el transcurs del Consell d’Alcaldies, Xavier Guardia, vicepresident  provincial de Creu Roja a Granollers i Nati Baustista, coordinadora Creu Roja Granollers, han explicat la tasca que s’està desenvolupant des d’aquesta entitat vers les persones refugiades provinents del conflicte a Ucraïna des de les quatre oficines de la comarca.

Per la seva part, la consellera de Polítiques Socials i Igualtat del Consell Comarcal, Roser Colomé, ha anunciat l’imminent reforç del Servei de Primera Acollida i del Servei d’Informació i Atenció a la Dona i el Servei de traducció. També ha donat a conèixer dades a la comarca, com el percentatge de població ucraïnesa -que a Catalunya representa un 1,89% de la població i al Vallès Oriental el 2,01%-, o la població empadronada amb nacionalitat ucraïnesa -que al Vallès Oriental són 553-. Segons el registre del Consell Comarcal, hi ha 105 alumnes beneficiaris dels ajuts de menjador, 3 alumnes fent ús del transport escolar, i 2 alumnes en llista d’espera a l’IES La Vall del Tenes. Pel que fa a Salut, hi ha 375 persones amb targeta sanitària obtinguda a partir de l'1 de març del 2022. Respecte al Servei de Primera acollida que el Consell Comarcal ofereix a 29 municipìs, han estat ateses 106 unitats familiars, 20 homes, 147 dones i 121 menors.

Fons Next Generation habitatges

També, en el transcurs de la trobada, Celestí Ventura, president del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, ha explicat als alcaldes i alcaldesses els ajuts que hi haurà a través dels Fons Next Generation per a la millora de l’eficiència energètica d’edificis d’ús residencial i habitatges.

Visita al CUAP Granollers

La reunió també ha servit per informar favorablement al Pla d’Actuació Comarcal.

Prèviament al Consell d’Alcaldies, diversos alcaldes i alcaldesses han visitat les noves instal·lacions del CUAP Granollers , acompanyats pel president del Consell Comarcal, Emilio Cordero i el  director de Sector sanitari Vallès Oriental, Joan Parellada, i l’equip directiu del CUAP.

 

Darrera actualització: 29.11.2022 | 14:38