El Ple del Consell Comarcal aprova una moció per al traspàs real de rodalies a la Generalitat

Dijous, 18 de novembre de 2021
  • La moció, presentada per ERC-AM, va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC-AM, Junts i En Comú Guanyem, l’abstenció de PSC-CP i en contra de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.

El Ple del Consell Comarcal va aprovar ahir una moció per demanar el traspàs real de rodalies a la Generalitat.

La moció la va presentar ERC-AM, i va ser aprovada amb els vots favorables d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Junts i En Comú Guanyem. El Partit dels Socialistes-CP es va abstenir i Ciutadans-Partido de la Ciudadanía hi va votar en contra.

Els acords de la moció són:

1. Exigir al Govern de l’Estat l'execució urgent de la inversió infraestructural pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat, complint els terminis del Pla de Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per incrementar la capacitat i seguretat de la xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil, augmentar l’accessibilitat, adequar estacions i, en general, totes les eines d’atenció a l’usuari.

2. Instar al Govern de l’Estat a completar íntegrament el traspàs del Servei de Rodalies i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís de l’Estat de la transferència del dèficit tarifari per tal de poder-lo gestionar directament.

3. Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat.

4. Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats d’equilibri territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules de mobilitat territorials, els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els desplegaments pendents de xarxa ferroviària a comarques.

5. Demanar al govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament aquest servei, elabori un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a les persones usuàries.

6. Instar al Govern de la Generalitat a desplegar completament durant l’any 2022 la TMobilitat, aconseguint una millora de les tarifes de transport públic amb criteris d’equitat i justícia social i afavorint l’ús del transport públic.

7. Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri de Foment i difondre’l a la ciutadania.

Darrera actualització: 18.11.2021 | 15:42