Ple ordinari del Consell Comarcal

Dilluns, 22 de març de 2021 a les 10:00

Aquest dimecres, 24 de març, a les 19 h, se celebra Ple ordinari del Consell Comarcal. Es podrà seguir pel Canal Youtube.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 27 de gener de 2021.

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent d'11 de març de 2021.

PRESIDÈNCIA

3. Aprovar el document "Diagnosi i alineament de les accions del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible".

4. Aprovar la carta de serveis del servei de l’Observatori – Centre d’Estudis.

5. Modificar el reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental

6. Informar sobre l'expedient d'alteració de terme entre els municipis de Montmeló i Granollers

ÀREA D'ENSENYAMENT

7. Aprovar la modificació del contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, formalitzat el 29 d’agost de 2018, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i CLECE, SA

ÀREA DE MEDI AMBIENT

8. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

ÀREA DE SALUT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

9. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de salut pública amb l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

10. Modificar l'acord de Ple de 18 de març de 2021, d'aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

11. Aprovar la modificació de l'Acord de Ple de 18 de març de 2021, d'aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

12. Deixar sense efectes els acords per a l'assistència tècnica en matèria de salut a l'Ajuntament de Canovelles aprovats en sessió de Ple de 18 de març de 2021.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000069, de 22 de gener de 2021, al 2021PRES000210, de 18 de març de 2021.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000001, de 29 de gener de 2021, al 2021GER000245, de 17 de març de 2021.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte del Pla anual de control financer.

4. Donar compte de l’informe d'intervenció sobre saldos de cobrament dubtós. Liquidació exercici 2020.

ÀREA DE TERRITORI I MOBILITAT

5. Donar compte de la resposta a les al•legacions del PEMV.

14. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 24.03.2021 | 14:34