Ple extraordinari del Consell Comarcal

Dilluns, 26 d'abril de 2021 a les 09:00
  • Dia 28 d’abril a les 16 h.

Aquest dimecres, a les 16 h, se celebra Ple extraordinari del Consell Comarcal de forma telemàtica. Es podrà seguir pel nostre canal de Youtube.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

ÀREA DE MEDI AMBIENT

1. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 16 de desembre de 2020, d'aprovació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals.

3. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar provisió d’uns llocs de treball temporals per urgència mitjançant concurs.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

4. Modificar l'acord d'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament Bigues i Riells per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per les ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

5. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur convocatòria per al curs escolar 2021/2022.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000211, de 19 de març de 2021, al 2021PRES000277, de 20 d'abril de 2021.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000245, de 19 de març de 2021, al 2021GER000440, de 21 d'abril de 2021.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte de les resolucions adoptades contràries a les objeccions formulades per la Intervenció, amb omissió de la funció d'interventora i anomalies d'ingressos. Exercici 2020. Liquidació.

Darrera actualització: 26.04.2021 | 11:26