Ple ordinari del Consell Comarcal

Dimarts, 28 de setembre de 2021 a les 10:00
  • Dia 29 de setembre a les 19 h.

Aquest dimecres, 29 de setembre, se celebra Ple ordinari del Consell Comarcal, de forma telemàtica. Es retransmetrà pel Canal Youtube

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 21 de juliol de 2021.

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent d'1 de setembre de 2021.

PRESIDÈNCIA

3. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Josep Quesada Tornero.

4. Aprovar l’adhesió al conveni de col•laboració entre l’Agència Estatal d’Administració tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament de informació de caràcter tributari a les entitats locals.

5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de cooperació amb el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental per a la prestació d’assessoraments i assistències.

6. Aprovar el Reglament orgànic del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental.

ÀREA D'ENSENYAMENT

7. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000480, de 2 d’agost, de fixar la durada de la segona pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

8. Renunciar a la competència de menjador escolar de l’Institut Eugeni Xammar de l’Ametlla del Vallès.

9. Aprovar la modificació del contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès.

10. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l'Ajuntament de Campins.

11. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús.

12. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l'Ajuntament de Vallromanes.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

13. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria d’enginyeria.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

14. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2021.

15. Aprovar les bases per seleccionar uns llocs de treball temporals.

16. Aprovar el compte general 2020.

ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT

17. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura i enginyeria.

18. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Fogars de Montclús en matèria d’arquitectura.

19. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montseny en matèria d’arquitectura i enginyeria.

20. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria de medi ambient i enginyeria i mobilitat.

ÀREA DE TURISME

21. Aprovar del reconeixement de crèdits en favor de Producciones Multimedia Anfibic, SL.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

22. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

23. Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs 2021-2022.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000450, de 15 de juliol de 2021, al 2021PRES000534, de 22 de setembre de 2021.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000939, de 15 de juliol de 2021, al 2021GER001308, de 23 de setembre de 2021.

3. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (2n trimestre 2021)

24. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 28.09.2021 | 10:17