Ple extraordinari del Consell Comarcal

Dilluns, 20 de desembre de 2021 a les 09:00
  • Es farà el 22 de desembre a les 19 h de forma telemàtica. S'emetrà pel Canal Youtube.

Aquest dimecres, 22 de desembre, se celebra Ple extraordinari del Consell Comarcal. 

Se celebrarà a les 19 h en format telemàtic i serà emès pel Canal de Youtube.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 17 de novembre de 2021.

2. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Raül Garcia Ramírez.

PRESIDÈNCIA

3. Aprovar la pròrroga del Programa d’Actuació Comarcal.

4. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2022

5. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2022

6. Aprovar la liquidació provisional del conveni de cooperació amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per les funcions, assessoraments i assistències prestats el 2021.

7. Reconèixer els serveis prestats pel Servei comarcal d'oficina tècnica del Consell Comarcal amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental durant el 2021.

8. Aprovar la modificació del Servei comarcal Servei de Millora i Estratègia Corporativa

9. Comparèixer i designar lletrats en diversos procediments judicials.

ÀREA D'ENSENYAMENT

10. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut la Roca del Vallès de la Roca del Vallès per als cursos 2019-2020 i 2020-2021.

ÀREA D'HABITATGE

11. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Montmeló per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge.

12. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge.

13. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a l’any 2022.

14. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, relatiu al programa de mediació per al lloguer per a l’any 2022.

15. Aprovar el contingut i la signatura del Conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb l'Oficina de rehabilitació comarcal per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada de la COVID-19, i l'instrument de recuperació Next Generation EU.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

16. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Sant Celoni.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

17. Aprovar la modificació de l’oferta pública d’ocupació per l’any 2021.

18. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal.

19. Modificar les bases aprovades pel Ple de 17 de novembre de 2021, que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal.

20. Donar de baixa el saldo de drets reconeguts d’exercicis tancats.

21. Aprovar l’expedient 32 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de generació de crèdits.

22. Aprovar el Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal Vallès Oriental de l’exercici 2022, que conté el del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del Vallès, Societat Anònima.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

23. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Montmeló.

24. Liquidar el contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental formalitzat el 25 d’abril de 2018 amb A0 Mayores Servicios Sociales, SL, i Optima Facility Services, SL, i posteriorment subrogat a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

25. Liquidar el contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili del municipi de Canovelles formalitzat el 26 d’abril de 2016 amb Clece, SA, i posteriorment subrogat a Accent Social, SL, el 30 de novembre de 2017

26. Liquidar el contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili dels municipis de Parets del Vallès i Lliçà d’Amunt formalitzat el 28 de gener de 2016 amb Clece, SA, i posteriorment subrogat a Accent Social, SL, el 30 de novembre de 2017.

27. Aprovar la liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

28. Aprovar la liquidació per a l’any 2020 del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb diversos ajuntaments.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

29. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, la Garriga, Llinars del Vallès, Montmeló, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Tagamanent, Vallgorguina, Vilalba Sasserra, Vilanova del Vallès i el Consorci Besòs Tordera, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 de les línies MG45 i DONA.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

30. Acceptar la delegació de competències i aprovar el contingut i la signatura del Conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

31. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

32. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

ÀREA DE TURISME

33. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l'Ajuntament de la Llagosta i la modificació de la distribució de l'aportació dels ajuntaments aprovada en la sessió de Ple de 17 de novembre de 2021.

34. Adherir-se al Manifest Descobrir.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidéncia del 2021PRES000629, de 12 de novembre, al 2021PRES000684, de 16 de desembre.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER001610, de 12 de novembre, al 2021GER001796, de 16 de desembre.

Darrera actualització: 20.12.2021 | 11:37