El Consell Comarcal aprova un pressupost per a l’any 2022 de més de 27 milions d’euros

Dilluns, 27 de desembre de 2021
  • Representa un increment del 5,26% en relació a l’exercici 2021.

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat avui el pressupost per a l’exercici 2022, que puja a 27.623.026,57 €, la qual cosa suposa un increment d’un 5,26 % en relació a l’exercici 2021.

El pressupost s'ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC-CP, Junts i En Comú Guanyem) l’abstenció de Ciutadans i la CUP i el vot en contra d’ERC-AM. S'ha celebrat en format telemàtic. La sessió es pot seguir al Canal de Youtube.

El pressupost de l'exercici 2022 es defineix com a continuista, a l’espera de què es concretin les aportacions dels diferents departaments de la Generalitat, tal com ha explicat el president, Emilio Cordero: “s’ha fet sense retallar cap servei dels que s’està prestant, una previsió d’increment del sou dels treballadors i treballadores del 2% si finalment s’aprova en els pressupostos generals de l’Estat, però amb una indefinició per part de la Generalitat que estem treballant tos els consells comarcals amb les entitats municipalistes, que són sobretot els contractes programa de Serveis Socials i Educació”, ha dit.

El pressupost d’enguany es caracteritza per un menor nivell d'endeutament, equilibri en els comptes, i busca la cerca de l'eficiència i l'eficàcia en la gestió, amb l'objectiu que el Consell Comarcal sigui una administració ben gestionada i solvent, que redueix el seu endeutament i es regeix per l'equilibri pressupostari.

Com a novetats, destaca l’obertura de partides destinades a crear una oficina per captar i gestionar fons europeus i també un servei per a l’agenda 20/30.  Per al president es tracta d’un “pressupost viu”, ja que la voluntat és incorporar romanents amb altres ingressos que es puguin aconseguir “romanents que seran consensuats amb els diferents grups, com sempre ha estat la línia, per buscar finançament per als ajuntaments més petits que tenen dificultat per optar al fons next generation o per a la seu del Consell Comarcal”.

El portaveu del PSC-CP, Joan Ramon, ha aclarit que la manca de concreció per part de diferents departaments de la Generalitat de partides amb molt de pes fa que “no és el pressupost que voldríem perquè com cada any quedarem exposats a la propera modificació de crèdit” i ha afegit que “és un pressupost que manté serveis, que en aquests temps que corren és molt important, i que hem intentat fer-ho el més col·laboratiu possible”.

D’igual manera s’ha expressat la portaveu de Junts, Roser Colomé, que ha comentat que “l’única intenció que teníem era la de consensuar, parlar i estendre la mà per anar tots a la una i fer comarca”

Per al vicepresident segon i portaveu d’En Comú Guanyem, Jordi Manils, és un pressupost “de continuïtat en allò que està donant bons resultats i fa apostes decidides per la comarca, amb dos serveis nous importants com el servei de captació i gestió de fons europeus, el servei agenda 20/30 comarcal  i l’aposta decidida per la seu comarcal”.

Per part de l’oposició, el portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Marc Candela, ha comentat que “trobem a faltar un projecte de comarca i és una tònica que venim manifestant des de l’inici del mandat, fent sempre aquells projectes que proposa la Diputació o la Generalitat”, ha dit, i ha criticat que no se’ls presentés a temps el pressupost per partides, un aspecte que es va negar per part dels portaveus de l’equip de govern.

Per a Manuel Losada, del grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, són uns pressupostos “continuistes, que tenen poc marge de maniobra” i ha afegit que “nosaltres hauríem variat algunes coses però no són uns pressuposts dolents i s’ha de seguir en la línia de treball actual”.

El grup de CUP-AM no ha intervingut en el debat.

Les xifres del pressupost

L’àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat és l’àrea amb més pressupost, amb el 41,87 % del total (11.564.862,3 €), i es manté pràcticament igual respecte l’any anterior, amb una variació de -0,08% .

L´àrea d’Ensenyament, que inclou servei de transport escolar i ajuts de menjadors, és la segona àrea amb més dotació (34,75%); té un pressupost de 9.599.921,38 €, amb un increment respecte l’any passat del 34,37%.

L’àrea de Medi Ambient i Territori i Salut representa un 4,49 % del total del pressupost i experimenta un increment del 6,47% respecte l’any 2021, amb un pressupost de 1.239.332,50 €.

Pel que fa a l’Àrea de Desenvolupament Local, aquesta és la que experimenta un major increment respecte l’any passat, amb un augment del 130% de la despesa respecte 2021 i un pressupost de 1.208.184,96 €. Aquest increment es deu al fet que en el pressupost de 2021 no estaven incorporats els programes d’ocupació de Treball i Formació perquè es van incorporar després amb modificacions de pressupost. També s’han incorporat els programes Treball Talent i Tecnologia i  el projecte d’Automoció.

El Servei de Joventut també experimenta un important augment respecte l’any 2021, amb un 40,18% d’increment i un pressupost de 378.972,91 €.

En el cas de l’Oficina de l’Habitatge, aquesta també experimenta un important increment (32,18%) i té un pressupost de despesa de 326.970,33 €.

Pel que fa als ingressos, el capítol 4, transferències corrents, és de 27.237.764,64 €, que representa un 98,58% del pressupost d’ingressos del Consell.

De cara al 2022 el Consell Comarcal té aprovats 202 convenis amb els ajuntaments en prestació de serveis i programes: Turisme (39 ajuntaments), Medi Ambient i Territori (26), Polítiques Socials i Igualtat (39), Ensenyament (9), Habitatge (8), Joventut (22), Transformació Digital i Innovació Tecnològica (5) i Assessoria jurídica (2), SMEC (Polígons Activitat Econòmica) (32), i Ocupació (20).

El pressupost també incorpora les aportacions als grups polítics, que es mantenen igual que l’any 2021: dotacions econòmiques als grups comarcals: tram fix: 158,88 euros mensuals per grup - tram variable: 201,19 euros mensuals per conseller i consellera comarcal adscrits al grup; assignació econòmica a favor dels consellers i de les conselleres de 95 euros per assistència als òrgans col·legiats per la concurrència efectiva a les sessions, tret d’aquells consellers amb dedicació parcial o exclusiva i indemnització de 50 euros a favor dels/les portaveus dels grups polítics comarcals per sessió de Junta de Portaveus en què assisteixin.

Pel que fa a les previsions pressupostàries, els ingressos per taxes i preus públics, els ingressos previstos per operacions corrents procedents de taxes, preus públics i altres ingressos, ascendeix a 363.961,93 euros, la qual cosa suposa un percentatge del 1,35 % respecte del pressupost d’ingressos.

El  Consell Comarcal incorpora com a Annex en el seu pressupost, el del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, de 45.675.207,23 €, i l’empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental (SAVOSA), de 19.966.146,16 €.

 

Darrera actualització: 22.02.2022 | 13:34